تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله عملکرد دیوارهای ژئوسنتتیک مسلح مدل خاکی برای بارگذاری پایه ستون ساکن – نشریه الزویر

عنوان فارسی: مطالعه تجربی بر روی عملکرد دیوارهای ژئوسنتتیک مسلح مدل خاکی بر پایه ‌های محكم در معرض قرار گرفته برای بارگذاری پایه ستون ساكن
عنوان انگلیسی: Experimental study on performance of geosynthetic-reinforced soil model walls on rigid foundations subjected to static footing loading
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 14 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 25
سال انتشار : 2015 نشریه : الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 6221 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 3.47Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: مهندسی عمران
گرایش های مرتبط با این مقاله: خاک و پی، مدیریت ساخت و سازه
مجله: ژئوتکستایل و ژئوممبران - Geotextiles and Geomembranes
دانشگاه: دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه فناوری هبی، چین
کلمات کلیدی: ظرفیت تحمل، وضع، خاک، ژئوسنتتیک مسلح، پایداری شیب، دیوار
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه نشده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

1. مقدمه

2. آزمايشات مدل

2.1. لوازم آزمايش

2.2. نوار پايه ستون

2.3. خاک سطحي

2.4. خواص صفحات مخصوص زیرساخت

2.5. بلوک‌های مخصوص بتون

2.6. حالت ارتباط بین صفحات مخصوص زیر ساخت و بلوک

2.7. طرح آزمون

3. نتایج و بحث آزمايشات

3.1. زمان مورد نیاز برای هر افزایش بارگذاری

3.2. منحنی‌های توافق فشار پايه ستون

3.3. اثر افست و عرض نوار پايه ستون

3.4. اثر طول آرماتور

3.5. اثر حالت اتصال

3.6. تغییر شکل جانبی دیوار نما

3.7. تجزیه و تحلیل حالات شکست دیوارهای GRS

4. نتیجه‌گیری

نمونه متن انگلیسی

Abstract

Geosynthetic-reinforced soil (GRS) walls have been increasingly used to support bridge foundations as abutment walls. On the GRS abutment wall, large footing loads are applied adjacent to the wall facing. However, so far limited studies have been conducted to investigate the performance of GRS abutment walls subjected to static or dynamic loading. This study presents a series of model tests on the GRS walls to evaluate the effects of several influence factors, including the offset distance of a strip footing, the width of the strip footing, the length of geogrid reinforcement, and the connection mode between geogrid and facing, on the ultimate bearing capacities of the strip footings on the GRS walls. The settlements of the loading plate and the lateral displacements of the wall facing during loading were monitored. Thin colored sand layers were placed in the backfill sand to observe possible failure surfaces developing in the GRS walls. The experimental results showed that the footings on the GRS walls with 0.7H (H is the wall height) long reinforcement reached the maximum bearing capacities at the offset distances of 0.3H and 0.4H in the wall tests with mechanical and frictional connections, respectively. When the GRS walls had the geogrids with longer reinforcement length (2H), the ultimate bearing capacity increased with the offset distance of the footing and became constant when the offset was greater than 0.4H. It was observed that the failure surface started from the edge of the footing and exited from the facing of the wall. Based on the limit equilibrium analyses, under the footing loading, the slip surfaces by Spencer's two-part wedge method had a good agreement with those observed in the model tests.

نمونه متن ترجمه

چکیده

دیوارهای ژئوسنتتیک مسلح خاک (GRS) به طور فزاینده برای حمایت پایه پل به عنوان دیوارهای اباتمنت استفاده شده است. بر روی دیوار اباتمنت GRS، بارهای پایه ستون بزرگ مجاور به دیوار نما استفاده شده است. با این حال مطالعات تاکنون محدود به بررسی عملکرد دیوار اباتمنت GRS تحت بارگذاری استاتیک و یا پویا انجام شده است. این مطالعه یک سری از آزمایشات مدل بر روی دیوار GRS به منظور بررسی اثر چند عامل نفوذ، از جمله فاصله مبدا یک نوار وضعیت، عرض نوار وضعیت، طول صفحات تقویت‌کننده و حالت ارتباط بین صفحات مخصوص زیر ساخت و نما، بر ظرفیت باربری مبنایی نوار بر روی دیوارهای GRS می‌باشد. توافقات صفحه در حال بارگذاری و جابجایی جانبی دیوار نما در طول بارگذاری تحت نظر قرار گرفتند. لایه‌های نازک ماسه رنگ شده در ماسه سطحی برای مشاهده ممكن سطوح شکست در حال توسعه در دیوارهای GRSقرار داده شد. نتایج تجربی نشان داد که مبنایی بر در و دیوار GRS با H 0.7 (H ارتفاع دیوار است) به تقویت طولانی ظرفیت تحمل حداکثر در فاصله افست H 0.3 و H 0.4 در آزمون دیوار با اتصالات مکانیکی و اصطکاکی رسیده بود. هنگامی که دیوارهای GRS صفحات مخصوص زیر ساخت را با طول آرماتور دیگر (H2)، ظرفیت باربری نهایی با فاصله افست از پایه ستون افزایش یافته و ثابت شد که افست بیشتر از H 0.4 بود. مشاهده شد که سطح شکست از لبه پایه ستون آغاز شده و خارج از نمای دیوار است. بر اساس تجزیه و تحلیل‌های تعادل محدود، تحت بار پایه ستون، سطوح لغزش با استفاده از روش از هم جدا كردن دو بخشی اسپنسر یك توافق خوبی با آنهایی است که در آزمون مدل مشاهده شده بودند.