تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله هستی شناسی ها و وب معنایی

عنوان فارسی: هستی شناسی ها و وب معنایی: مشکلات و دیدگاه های متخصصان LIS
عنوان انگلیسی: Ontologies and the Semantic Web: Problems and Perspectives for LIS Professionals
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 10 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 17
سال انتشار : 2007 فرمت مقاله انگلیسی : PDF
فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده کد محصول : 327
محتوای فایل : zip حجم فایل : 1.39Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: مهندسی فناوری اطلاعات
گرایش های مرتبط با این مقاله: اینترنت و شبکه های گسترده
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه نشده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

1.مقدمه

2.روش شناسی

3.تنظیم مرحله: وب معنایی

3-1.چشم انداز

3-2. موضوع همکاری

3-2-1. همکاری سازگاری

3-2-2. قابلیت همکاری معنایی

3-3. طیف واژگان

3-3-1. واژگان رسمی

3-3-2. واژگان غیر رسمی

4. موقعیت های رشته های درگیر

4-1. علم کامپیوتر

4-2. زبان شناسی

5. مباحثه

6. توصیه های حرفه ای برای متخصصان LIS

نمونه متن انگلیسی

1. Introduction

Many years have passed since Berners-Lee envisioned the Web as it should be (1999), but still many information professionals do not know their precise role in its development, especially concerning ontologies –considered one of its main elements. Why? May it still be a lack of understanding between the different academic communities involved (namely, Computer Science, Linguistics and Library & Information Science), as reported by Soergel (1999)? The idea behind the Semantic Web is that of several technologies working together to get optimum information retrieval performance, which is based on proper resource description in a machine-understandable way, by means of metadata and vocabularies (Greenberg, Sutton & Campbell, 2003). This is obviously something that Library & Information Science professionals can do very well, but, are we doing enough? When computer scientists put on stage the ontology paradigm they were asking for semantically richer vocabularies that could support logical inferences in artificial intelligence as a way to improve information retrieval systems. Which direction should vocabulary development take to contribute better to that common goal? The main objective of this paper is twofold: 1) to identify main trends, issues and problems concerning ontology research and 2) to identify possible contributions from the Library & Information Science area to the development of ontologies for the semantic web. To do so, our paper has been structured in the following manner. First, the methodology followed in the paper is reported, which is based on a thorough literature review, where main contributions are analysed. Then, the paper presents a discussion of the main trends, issues and problems concerning ontology research identified in the literature review. Recommendations of possible contributions from the Library & Information Science area to the development of ontologies for the semantic web are finally presented.

نمونه متن ترجمه

1.مقدمه

خیلی سال از آن که Berners-Lee اینترنت را به عنوان پیش فرض تصور می کرد، گذشته است (1999)، اما بسیاری از متخصصان اطلاعات، نقش دقیق خود را در توسعه ی آن، به خصوص در مورد هستی شناسی به عنوان یکی از عناصر اصلیِ آن، نمی دانستند. چرا؟ آیا می توان آن را هنوز فاقد درک بین جوامع مختلف دانشگاهی درگیر (به عنوان مثال، علوم کامپیوتر، زبان شناسی و کتابخانه و علوم اطلاعات)، که توسطSoergel (1999) گزارش شده است، دانست؟ ایده وب معنایی، از چندین تکنولوژی می باشد که همکاری می کنند تا عملکرد بازیابی اطلاعات را بهینه کنند، که براساس توصیف منابع مناسب در یک روش ماشینیِ قابل درک، با استفاده از متادیتا و واژگان است (Greenberg, Sutton & Campbell, 2003). این به صورت بدیهی چیزی است که متخصصان کتابخانه و علوم اطلاعات می توانند به خوبی انجام دهند، اما آیا ما به اندازه کافی انجام می دهیم؟ هنگامی که دانشمندان کامپیوتر نمونه ی هستی شناختی رو مورد بررسی قرار دادند، آنها خواستار واژگان پر معنی بودند که بتوانند نتیجه های منطقی را در هوش مصنوعی به عنوان راهی برای بهبود سیستم های بازیابی اطلاعات مورد حمایت قرار دهند. کدام مسیر باید توسط توسعه ی واژگان به منظور کمک به آن هدف مشترک، گماشته شود؟ هدف اصلی این مقاله دوقسمتی می باشد: 1) شناسایی روند های اصلی، مسائل و مشکلات مربوط به تحقیقات هستی شناسی و 2) شناسایی مشارکت های احتمالی ناحیه علوم کتابداری و اطلاع رسانی برای توسعه هستی شناسی ها برای وب معنایی. برای انجام این کار، مقاله ما به شیوه زیر ساختار یافته است. اولا، روش شناسی ای که در این مقاله مطرح شده است، گزارش شده است، که براساس بررسیِ کاملِ تاریخچه است،در جایی که مشارکتهای اصلی تجزیه و تحلیل شده است. سپس، مقاله، بحث و تبادل نظر درباره ی روند اصلی، مسائل و مشکلات مربوط به تحقیقات هستی شناسی را که در بررسی تاریخچه شناخته شده است، ارائه شده است. در نهایت توصیه نامه های مربوط به مشارکتهای احتمالی در زمینه علوم کتابداری و اطلاع رسانی به منظور توسعه هستی شناسی برای وب معنایی ارائه شده است.