تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله شواهدی از سودمندی سیستم های حسابداری مدیریت در محیط تولید یکپارچه – نشریه امرالد

عنوان فارسی: شواهدی از سودمندی سیستم های حسابداری مدیریت در محیط تولید یکپارچه
عنوان انگلیسی: Evidence On The Usefulness Of Management Accounting Systems In Integrated Manufacturing Environment
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 41 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 27 (شامل 9 صفحه رفرنس انگلیسی)
سال انتشار : 2018 نشریه : امرالد - Emerald
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده و pdf
نوع مقاله : ISI پایگاه : اسکوپوس
نوع ارائه مقاله : ژورنال ایمپکت فاکتور(IF) مجله : 0.706 در سال 2018
شاخص H_index مجله : 17 در سال 2019 شاخص SJR مجله : 0.453 در سال 2018
شناسه ISSN مجله : 0114-0582 شاخص Q یا Quartile (چارک) : Q2 در سال 2018
کد محصول : 9920 وضعیت ترجمه : ترجمه شده و آماده دانلود
محتوای فایل : zip حجم فایل : 2.23Mb
رشته و گرایش های مرتبط با این مقاله: حسابداری، حسابداری مدیریت
مجله: بررسی حسابداری حوزه اقیانوس آرام - Pacific Accounting Review
دانشگاه: گروه حسابداری ، دانشکده تجارت و حسابداری ، دانشگاه مالایا ، کوالالامپور ، مالزی
کلمات کلیدی: شیوه تولید یکپارچه، در هنگام لزوم، مدیریت کیفیت جامع، فناوری تولید پیشرفته، سیستم حسابداری مدیریت، عملکرد
کلمات کلیدی انگلیسی: Integrated Manufacturing Practices - Just in Time - Total Quality Management - Advanced Manufacturing Technologies - management accounting systems - performance
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن: ترجمه شده است ✓
بیس: است ✓
مدل مفهومی: دارد ✓
پرسشنامه: ندارد ☓
متغیر: دارد ✓
رفرنس: دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله
رفرنس در ترجمه: در داخل متن و انتهای مقاله درج شده است
doi یا شناسه دیجیتال: https://doi.org/10.1108/PAR-04-2015-0010
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

1. مقدمه

2. چارچوب نظری و طرح فرضیات

2.1. شیوه های تولید یکپارچه و عملکرد

2.2. شیوه های تولید یکپارچه و اطلاعات MAS

2.3. اطلاعات MAS و عملکرد

2.4. شیوه های تولید یکپارچه، اطلاعات MAS و عملکرد

3. روش شناسی

3.1. چارچوب نمونه و روش گردآوری داده ها

3.2. اندازه گیری متغیرها

شیوه های تولید یکپارچه

اطلاعات MAS

عملکرد سازمانی

4. نتایج و بحث

4.1. مقادیر از دست رفته، آزمون تورش عدم پاسخ، و تورش روش رایج

4.2. مشخصات شرکت ها و پاسخ دهندگان

4.3. بارها و بارهای متقابل

4.4. مدل اندازه گیری

4.5. آزمون فرضیات

5. محدودیت ها و نتیجه گیری ها

منابع

نمونه متن انگلیسی

ABSTRACT

Purpose - This paper reports the results of a study investigating the mediating role of managerial use of management accounting system (MAS) information in the relationship between integrated manufacturing practices (IMP) and organisational performance (OP). IMP comprises three manufacturing practices: Just in Time (JIT), Total Quality Management (TQM) and Advanced Manufacturing Technologies (AMT).

Design/methodology/approach - Using a mailed questionnaire, the data were gathered from senior managers working in 110 manufacturing firms listed in the Federation of Malaysian Manufacturers (FMM) Directory. Partial Least Square (PLS) was used to analyse the data.

Findings - The results reveal that the relationship between IMP and organisational performance exists via managerial use of MAS information: that is adoption of IMP is positively associated with managerial use of MAS information, which in turn, is positively associated with the performance. In other words, managerial use of MAS information plays a significant role in linking adoption of IMP with OP.

Originality/value - The use of MAS information in integrated manufacturing environment is found to assist firms in improving performance. Prior research on the IMP – OP relationship reports mixed (inconclusive) results. We contend that a possible reason for such results reported in prior studies is that the studies did not investigate the relationship between IMP comprising each of the three manufacturing practices and performance as proposed by Dean and Snell (1991).

نمونه متن ترجمه

چکیده

هدف – مقاله حاضر نتایج مطالعه ای را گزارش می نماید که به بررسی نقش واسطه ای کاربرد مدیریتی اطلاعات سیستم حسابداری مدیریت (MAS) در رابطه بین شیوه های تولید یکپارچه (IMP) و عملکرد سازمانی (OP) می پردازد. شیوه های تولید یکپارچه مشتمل بر سه شیوه تولید می باشد: در هنگام لزوم (JIT)، مدیریت کیفیت جامع (TQM) و فناوری های پیشرفته تولید (AMT).

طرح / روش شناسی / رویکرد - با استفاده از پرسشنامه پست شده، داده ها از مدیران ارشد شاغل در 110 شرکت تولیدی ثبت شده در راهنمای فدراسیون تولید کنندگان مالزی (FMM) گردآوری شدند. از حداقل مربعات جزئی (PLS) برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد.

یافته ها - نتایج نشان می دهد که رابطه بین IMP و عملکرد سازمانی از طریق کاربرد مدیریتی اطلاعات MAS وجود دارد: اتخاذ IMP ارتباط مثبتی با کاربرد مدیریتی اطلاعات MAS دارد که خود ارتباط مثبتی با عملکرد دارد. به بیان دیگر، کاربرد مدیریتی اطلاعات MAS نقش مهمی در ارتباط اتخاذ IMP با OP ایفاء می کند.

اصالت / ارزش - کاربرد اطلاعات MAS در محیط تولید یکپارچه به شرکت ها در زمینه بهبود عملکرد کمک می کند. تحقیقات صورت گرفته پیشین درباره روابط IMP - OP نتایج (غیرقطعی) مختلفی را گزارش نمودند. ما ادعا نمودیم یک دلیل محتمل برای چنین نتایجی در مطالعات پیشین آن است که مطالعات مزبور، رابطه بین IMP مشتمل بر هر سه شیوه تولید و عملکرد را مطابق پیشنهاد دین و اسنل (1991) بررسی ننمودند.