ترجمه مقاله مقاومت القا شده برای کنترل ضایعات و پوسیدگی پس از برداشت میوه ها و سبزیجات - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مقاومت القا شده برای کنترل ضایعات و پوسیدگی پس از برداشت میوه ها و سبزیجات - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۲۹,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
مقاومت القا شده برای کنترل ضایعات و پوسیدگی پس از برداشت میوه ها و سبزیجات
عنوان انگلیسی
Induced resistance to control postharvest decay of fruit and vegetables
صفحات مقاله فارسی
18
صفحات مقاله انگلیسی
13
سال انتشار
2016
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد ✓
کد محصول
F762
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن
ترجمه شده است ✓
رشته های مرتبط با این مقاله
کشاورزی
گرایش های مرتبط با این مقاله
فیزیولوژی و فناوری پس از برداشت محصولات باغبانی، علوم باغبانی
مجله
بیولوژی و تکنولوژی پس از برداشت محصول - Postharvest Biology and Technology
دانشگاه
گروه علوم کشاورزی، غذایی و محیط زیست، دانشگاه پلی تکنیک مارچ، ایتالیا
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
مکانیسم های موجود در مقاومت القا شده
مقاومت سیستمی اکتسابی(SAR)
مقاومت سیستمی القا شده(ISR)
مکانیسم های دیگر مقاومت القا شده
تیمار هیپوباریک و هیپرباریک
مقاومت القا شده توسط مواد شیمیایی طبیعی و سنتتیک
فیتوهورمون ها ( هورمون های گیاهی) و محرک های شیمیایی
اسید سالیسیلیک و انالوگ های آن
بنزوتیا دیازول(BTH)
دیکلرونیکو.تینیک اسید(INA)
جاسمونیک اسید (JA) و متیل جاسمونات ( Meja)
سایر محرک های شیمیایی
محرک های زیستی
محرک های باکتریایی
افکتور های قارچی
حرک های غیر آلی
سیلیسیم
اکسید نیتریک
کربنات سدیم
مقاومت القا شده توسط عوامل ضد عفونی کننده
اوزون
آب الکترولیزه
اتانول
مقاومت القا شده توسط ترکیبات الی فرار گیاهی و میکروبی
مقاومت القا شده ناشی از ترکیبات آلی فرار میکروبی(MVOC)
مقاومت القا شده توسط ترکیبات الی فرار گیاهی
چشم انداز های مربوط به مقاومت القا شده
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

More than one third of harvested fruit and vegetables are lost and do not reach the customers mainly due to postharvest decay. During the last decade, several postharvest fungicides have been excluded from the market, or their allowed residues have been significantly decreased. Therefore, there is growing interest in eco-friendly and safe alternatives to synthetic fungicides. Induced resistance has gained increasing attention as a sustainable strategy to manage postharvest decay of fruit and vegetables. Their natural resistance can be increased by various means, such as biocontrol agents or their secreted elicitors. Alternatively, physical means, such as UV-C, ozone, and heat treatment, can prime plant resistance through abiotic stress. Moreover, various defense-related phytohormones, biological elicitors, nonorganic elicitors, and volatile organic compounds have been shown to induce plant resistance. During the last decades, new technologies have enabled the evaluation of gene expression, such as quantitative real time PCR and the most recent next-generation sequencing, and thus the quantification of physiological changes, which have revealed new knowledge about preharvest and postharvest induced resistance in response to various treatments. These techniques allow optimization of postharvest application of the control means, although these data cannot disregard the evaluation of in vivo effectiveness. The elicitation of host defenses prevents the appearance of resistant isolates of pathogens. Induced resistance can lead to increased levels of phenolic compounds in the plant tissues, which often have antioxidant properties that are highly beneficial to humans. Moreover, induced resistance preserves the natural microflora, which is rich in potential biocontrol agents, and which provides a combined approach in the control of postharvest decay that is sustainable and safe for both growers and consumers. This approach meets the requirements of integrated disease management on sustainable use of pesticides that in the EU is implemented through Directive 128/2009. This review summarizes recent achievements and knowledge of the elicitation of host defenses to control postharvest decay of fruit and vegetables, and provides an outlook on the new challenges in this fascinating subject.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
بیش از یک سوم سبزیجات و میوه های برداشت شده از بین می روند و به دلیل تخریب و ضایعات پس از برداشت به دست مصرف کننده نمی رسد. در طی دهه اخیر، چندین قارچ کش پس از برداشت از بازار خارج شده و یا بقایای آن ها به طور معنی داری کاهش یافته است. از این روی توجه روز افزونی استفاده از جایگزین های قارچ کش های سنتتیک سازگار و ایمن برای محیط زیست معطوف شده است. مقاومت القا شده به عنوان یک راهبرد پایدار، توجه زیادی را برای مدیریت تخریب و ضایعات پس از برداشت میوه ها و سبزیجات به خود جلب کرده است. مقاومت طبیعی آن ها را می توان با ابزار های مختلف افزایش داد نظیر عوامل کنترل زیستی و یا محرک های ترشح شده افزایش داد. هم چنین روش های فیزیکی نظیر تیمار اشعه فرابنفش، اوزون و حرارت می توان از طریق تنش غیر زنده موجب القای مقاومت شود. به علاوه، فیتو هورمون های مرتبط با دفاع، محرک های زیستی، محرک های غیر آلی و ترکیبات آلی فرار موجب بروز مقاومت گیاهی می شوند. در طی دهه اخیر، فناوری های جدید، ، نظیر PCR زمان واقعی کمی و و توالی یابی امکان ارزیابی بیان ژن را فراهم کرده است و به این ترتیب دانش و اطلاعات جدیدی در مورد مقاومت القا شده پیش از برداشت یا پس از برداشت در پاسخ به تیمار های مختلف وجود دارد. این روش ها، امکان بهینه سازی کاربرد پس از برداشت روش های کنترل راا می دهند و این در حالی است که این داده ها نمی توانند ارزیابی اثر بخشی درون تنی را نادیده بگیرند. تحریک سیستم دفاعی میزبان موجب ظهور ایزوله های مقاوم پاتوژن ها می شود. مقاومت القا شده می تواند منجر به افزایش سطوح ترکیبات فنولیک در بافت های گیاهی شود و از این روی دارای خواص انتی اکسیدانی است که برای انسان بسیار مفید می باشد. به علاوه، مقاومت القا شده موجب حذف میکروفلور طبیعی می شود و دارای عوامل کنترل زیستی قوی بوده و یک رویکرد ترکیبی را برای کنترل تجزیه و ضایعات پس از برداشت ارایه می کند که پایدار بوده و برای پرورش دهنده ها و مصرف کننده ها ایمن تر است. این رویکرد منطبق بر نیاز ها و ملزومات مدیریت بیماری ترکیبی در خصوص استفاده پایدار از افت کش هایی است که در اروپا از طریق بخشنامه 128/2009 انجام شد. این مقاله مروری به خلاصه سازی پیشرفت های اخیر و دانش تحریک دفاع میزبان برای درک ضایعات پس از برداشت میوه و سبزیجات پرداخته و یک چشم اندازی را در خصوص چالش های جدید در این موضوع جذاب ایجاد می کند.

بدون دیدگاه