ترجمه مقاله قانون تعمیم یافته هوتون برای بررسی الگوریتم های تعبیه شده شبکه های توپولوژیکی رودخانه - نشریه الزویر

ترجمه مقاله قانون تعمیم یافته هوتون برای بررسی الگوریتم های تعبیه شده شبکه های توپولوژیکی رودخانه - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۲۹,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
قانون گسترده و تعمیم یافته هوتون برای بررسی الگوریتم های تعبیه شده شبکه های توپولوژیکی رودخانه
عنوان انگلیسی
Extending generalized Horton laws to test embedding algorithms for topologic river networks
صفحات مقاله فارسی
32
صفحات مقاله انگلیسی
14
سال انتشار
2012
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
نوع مقاله
ISI
نوع نگارش
مقالات پژوهشی (تحقیقاتی)
پایگاه
اسکوپوس
کد محصول
F1187
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر
ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن
ترجمه نشده است ☓
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است ✓
رشته های مرتبط با این مقاله
جغرافیا
گرایش های مرتبط با این مقاله
ژئومورفولوژی و هیدروژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی
مجله
ژئومورفولوژی - Geomorphology
دانشگاه
گروه مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه کلرادو، ایالات متحده آمریکا
کلمات کلیدی
شبکه های رودخانه ای، الگوریتم های تعبیه شده یا درونی،شبکه های اتفاقی خود شبیه، درختان خود همسان و خود شبیه، قانون های هورتون
doi یا شناسه دیجیتال
https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2012.01.002
فهرست مطالب
چکیده
1-مقدمه
2- مدل شبکه رودخانه ای RSN و مسئله درونی سازی
3-قانون مبسوط هورتون
4- الگوریتم های تعبیه شده و درونی
1-4 الگوریتم درونی از بالا به پایین (TDE)
2-4 الگوریتم تعبیه شده و درونی پایین به بالا (BUE)
1-2-4 انگیزه توسعه اگوریتم BUE
2-2-4 توصیفی از الگوریتم BUE
3-2-4 کاربردهای الگوریتم BUE
5- زمین های مصنوعی سه بعدی
6- نتیجه گیری
7- تحقیقات آینده
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

River networks in the landscape can be described as topologic rooted trees embedded in a three-dimensional surface. We examine the problem of embedding topologic binary rooted trees (BRTs) by investigating two space-filling embedding procedures: Top-Down, previously developed in the context of random selfsimilar networks (RSNs), and Bottom-Up, a new procedure developed here. We extend the concept of generalized Horton laws to interior sub catchments and create a new set of scaling laws that are used to test the embedding algorithms. We compare the two embedding strategies with respect to the scaling properties of the distribution of accumulated areas Aω and network magnitude Mω for complete order streams ω. The Bottom-Up procedure preserves the equality of distributions Aw/E[Aw]=dMw/E[Mw] ; a feature observed in real basins. The Top-Down embedded networks fail to preserve this equality because of strong correlations of tile areas in the final tessellation. We conclude that the presence or absence of this equality is a useful test to diagnose river network models that describe the topology/geometry of natural drainage systems. We present some examples of applying the embedding algorithms to self similar trees (SSTs) and to RSNs. Finally, a technique is presented to map the resulting tiled region into a three-dimensional surface that corresponds to a landscape drained by the chosen network. Our results are a significant first step toward the goal of creating realistic embedded topologic trees, which are also required for the study of peak flow scaling in river networks in the presence of spatially variable rainfall and flood-generating processes.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده

شبکه های رودخانه ای در نقشه زمین نوعی درختان ریشه دار توپولوژیکی تعبیه و درونی شده در سطح سه بعدی توصیف می شوند. مسئله درختان دو ریشه ای توپولوژیکی (BRTها) را در این مقاله با بررسی دو روش تعبیه شده و درونی فضا پرکن توضیح می دهیم : روش اول همان روش بالا به پایین قدیمی طر ح شده در متن شبکه های خود شباهتی اتفاقی (RSN) است، و روش دوم طرح جدید از پایین به بالا است که در این مقاله بیان شده است. مفهوم قانون تعمیم یافته هورتون را به آبگیرهای فرعی دور از کرانه بسط می دهیم و مجموعه جدیدی از قانون های مقیاس بندی را می سازیم که برای آزمایش و بررسی الگورتیم های تعبیه شده و یا درونی استفاده می شوند. دو استراتژی جادهی و تعبیه شده را با خواص مقیاس سازی توزیع نواحی متراکم Aw، و دامنه شبکه Mw جریان های کامل مرتبه w مقایسه می کنیم. روش از پایین به بالا تساوی توزیع های Aw/E[Aw]=dMw/E[Mw] ویژگی و مشخصه مشاهده شده در حوضچه های حقیقی را حفظ میکند. شبکه های تعبیه شده از بالا به پایین به علت همبستگی قوی بین نواحی کاشی در موزاییک کاری نهایی قادر به حفظ این تساوی نیستند. نتیجه می گیریم که وجود یا فقدان این تساوی آزمایش مفیدی برای تشخیص مدلهای شبکه رودخانه است که هندسه / توپولوژی سیستم های طبیعی زهکشی را توضیح می دهد. نمونه های از اجرا الگوریتم های تعبیه شده و درونی درختان خود شبیه (SST) و RSN ها ارایه می دهیم. بالاخره، تکنیکی در این مقاله جهت طرح نواحی کاشی کاری شده در سطح سه بعدی ارایه می شود که مطابق با زمین زهکشی شده به وسیله شبکه انتخابی است. نتایج تحقیق ما اولین مرحله مهم دستیابی به هدف ساخت درخت های حقیقی تعبیه شده توپولوژیکی است که همچنین برای بررسی مقیاس بندی حداکثر جریان در شبکه های رودخانه در صورت وجود بارش های متغیر فضایی و طغیان سیل نیاز می شود.


بدون دیدگاه