تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله مدل سازی کامپیوتری رفتار دینامیکی دیوار لرزان سازه های دارای اثرات مربوط به ضربه – نشریه Sage

عنوان فارسی: مدل سازی کامپیوتری رفتار دینامیکی دیوار لرزان سازه های دارای اثرات مربوط به ضربه
عنوان انگلیسی: Computer modeling of dynamic behavior of rocking wall structures including the impact-related effects
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 17 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 32
سال انتشار : 2016 نشریه : سیج - Sage
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 68 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 9.86Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: مهندسی عمران
گرایش های مرتبط با این مقاله: سازه و مدیریت ساخت
مجله: پیشرفت در مهندسی سازه - Advances in Structural Engineering
دانشگاه: گروه مهندسی سازه، موسسه آسیایی تکنولوژی، تایلند
کلمات کلیدی: spike شتاب، تماس، مدل سازی المان محدود، دیوارلرزان
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

مکانیک دیوار لرزان و تماس

ساختمان مورد مطالعه

مدلسازی تماس دیوار لرزان

مدل FE دیوار لرزان

نتایج مدل FE

مدل fiber چند فنری

نتایج مدل سازی چند فنره fiber

اقدامات کنترلی برای شتاب میخ های بزرگ(گل میخ ها)

نتیجه گیری و توصیه ها

نمونه متن انگلیسی

Abstract

Precast post-tensioned concrete rocking wall system is an innovative damage avoidance structural system for seismic regions. Past experimental works on the dynamic performance of rocking walls have identified the presence of high-frequency acceleration spikes in both lateral and vertical directions during the impact of wall base with the foundation. These acceleration spikes, acting together, can cause shear slip at the wall–foundation connection. This study is focused on the development of a computer model that can predict these acceleration spikes along with the identification of their effects on the dynamic performance of rocking walls. For this purpose, impact phenomenon at the wall–foundation joint has been discussed in detail and some general guidelines are set for the two important parameters of impact or contact modeling named as contact stiffness and contact damping. The finite element numerical models, based on the proposed guidelines, are found to predict the overall dynamic behavior of rocking walls along with the acceleration spikes quite efficiently. The acceleration spikes are found to be dependent on the lateral velocity at impact and the initial contact stiffness. So a velocity-dependent energy dissipation device along with a soft contact is found to be suitable for reducing these effects.

نمونه متن ترجمه

چکیده

سیستم دیوار لرزان بتنی پس تنیده پیش ساخته یک سیستم سازه های نوینی است که برای مناطق زلزله خیز در برابر آسیب محافظت می شود. کارهای تجربی گذشته ای که در مورد عملکرد دینامیکی دیوارهای لرزان صورت گرفت حضور spike های دارای شتاب و با فرکانس بالا در هر دو جهت جانبی و عمودی در طول تاثیر پایه دیوار با فونداسیون شناسایی کرده اند. این spike های سریع در کنار یکدیگر عمل کرده و می تواند باعث لغزش برشی در اتصال دیوار به فونداسیون شود. این مطالعه بر روی توسعه یک مدل کامپیوتری تمرکز دارد که این مدل قادر به پیش بینی این spike سریع همراه با شناسایی اثر آنها بر روی عملکرد دینامیکی دیوارهای لرزان باشد. برای این منظور، پدیده تاثیر در اتصال دیوار به فونداسیون به صورت دقیق مورد بحث قرار گرفت و دستورالعمل های کلی برای دو پارامتر مهم تاثیر و یا مدل سازی تماس به نام های سختی تماسی و میرایی تماسی تنظیم شد. مدل های عددی المان محدود که بر اساس دستورالعمل های ارائه شده می باشند قادر به پیش بینی رفتار دینامیکی دیوارهای لرزان همراه با spike شتاب بودند. spike شتاب وابسته به سرعت جانبی در تاثیر و سختی تماس اولیه است. بنابراین یک دستگاه اتلاف انرژی وابسته به سرعت همراه با یک تماس برای کاهش این اثر مناسب بود.