تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله بررسی اثر خمیر سیمان و منطقه انتقال بر ایجاد مقاومت بتن حاوی نانو و گاز سیلیکا – نشریه الزویر

عنوان فارسی: بررسی اثر خمیر سیمان و منطقه انتقال بر ایجاد مقاومت بتن حاوی نانو و گاز سیلیکا
عنوان انگلیسی: Investigating the effect of the cement paste and transition zone on strength development of concrete containing nanosilica and silica fume
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 10 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 20
سال انتشار : 2015 نشریه : الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 6458 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 3.15Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: مهندسی عمران
گرایش های مرتبط با این مقاله: مدیریت ساخت و سازه
مجله: مواد و طراحی - Materials and Design
دانشگاه: دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
کلمات کلیدی: منطقه انتقال سطحی، نانوسیلیس، میکروسیلیس، خمیر سیمان، مقاومت فشاری بتن
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

1. مقدمه

2. روش های تجربی (آزمایشگاهی)

2.1. ویژگی های مواد

1.1. ویژگی های مخلوط

1.1.1. مخلوط خمیر سیمان و آماده سازی نمونه

1.1.2. مخلوط بتن و آماده سازی نمونه

2. نتایج و بحث

2.1. سازگاری و کارایی

2.2. مقاومت فشاری ایجاد شده

2.2.1. نمونه خمیر سیمان

2.2.2. نمونه های بتنی

2.2.3. مقاومت به دست آمده از هر دو خمیر و بتن

2.2.3.1. اثر فیزیکی

2.2.3.2. اثر شیمیایی

2.2.3.3. اصلاح ریزساختار

2.3. بررسی منطقه انتقال سطحی با استفاده از رویکرد افزایش مقاومت های مختلف

2.4. بررسی های میکروساختاری

2.4.1. آنالیز XRD

2.4.1.1. ریزساختار بتن مرجع (بدون NS و SF)

2.4.1.2. ریزساختار بتن حاوی 3٪ NS

3. نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

Abstract

Concrete performance is affected by aggregates, the bulk cement paste and particularly the interfacial transition zone (ITZ). In this regard, the ITZ is generally weaker than either of two main components of concrete, namely the aggregate and the bulk hydrated cement paste. On the other hand, the strength properties are highly influenced by the ITZs complex microstructure (which has a dynamic nature) and its gradual variations as a result of environmental conditions. Many attempts have been made to overcome the heterogonous deficiencies of concrete through the utilization of different pozzolanic materials such as nanosilica (nS) and silica fume (SF). In the present work, nS at 0%, 1.5%, 3%, 5% and 7.5% and SF at 0%, 5% and 7.5% by weight of cement were utilized to investigate their effect on the strength properties of concrete and corresponding cement paste at early and older ages. A microstructure study was also performed by SEM, XRD and EDS to realize the reasons for the obtained results. The results demonstrated that adding 3% or 5% nS to specimens free of SF would increase both cement paste and concrete compression strength. The microstructure analysis revealed that modification of the ITZ was responsible for this strength enhancement.

نمونه متن ترجمه

چکیده

عملکرد بتن متاثر از سنگدانه ها، خمیر حجمی سیمان و به ویژه منطقه انتقال سطحی (ITZ) است. در این راستا،به طور کلی ITZ ضعیف تر از هر کدام از دو جزء اصلی بتن، یعنی سنگدانه و خمیر هیدراته حجمی سیمان است. از سوی دیگر، خواص مقاومت بسیار تحت تاثیرساختار پیچیده ITZs (که دارای ماهیت پویا) و تغییرات تدریجی آن در نتیجه شرایط محیطی می باشد. تلاش بسیاری برای غلبه بر نواقص ناهمگنی بتن از طریق استفاده از مواد مختلف پوزولانی مانند نانوسیلیس (NS) و میکروسیلیس (SF) انجام گرفته است. در مقاله حاضر، از مقدار NS در 0٪، 1.5٪، 3٪، 5٪ و 7.5٪ و SF در 0٪، 5٪ و 7.5٪ نسبت به وزن سیمان به منظور بررسی اثر آنها بر خواص مقاومت بتن و خمیر سیمان در سنین اولیه و قدیمی تر استفاده شده است.یک مطالعه ساختار نیز با استفاده از SEM، XRD و EDS برای درک دلایل نتایج به دست آمده انجام گرفت. این نتایج نشان داد که اضافه کردن 3٪ یا 5٪ NS به نمونه عاری از SF باعث افزایش هر دو خمیر سیمان و مقاومت فشاری بتن می شود. تحلیل میکرو ساختار نشان داد که اصلاح ITZ دلیل این افزایش مقاومت بود.