مقالات ترجمه شده رشته مهندسی مکانیک گرایش بیومکانیک

لیست مقالات ترجمه شده رشته مهندسی مکانیک گرایش بیومکانیک
ترجمه مقاله پروتز زانو-قوزک با قوزک فعال و انتقال انرژی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله پروتز زانو-قوزک با قوزک فعال و انتقال انرژی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 35
ترجمه مقاله سیستم شناسایی الگوی رگ دست حرارتی - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله سیستم شناسایی الگوی رگ دست حرارتی - نشریه اشپرینگر

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله بررسی روش تشخیص رگ دست - نشریه IEEE

ترجمه مقاله بررسی روش تشخیص رگ دست - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 14
دانلود ترجمه مقاله تحقیقات در سیستم تست عملکرد دریچه ی گاز الکترونیکی - مجله IEEE

دانلود ترجمه مقاله تحقیقات در سیستم تست عملکرد دریچه ی گاز الکترونیکی - مجله IEEE

  • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 8
دانلود ترجمه مقاله کنترلر حالت اسلایدی برای کنترل لرزش چرخ ها - مجله IEEE

دانلود ترجمه مقاله کنترلر حالت اسلایدی برای کنترل لرزش چرخ ها - مجله IEEE

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 17