مقالات ترجمه شده رشته مهندسی مواد گرایش بیو مواد

لیست مقالات ترجمه شده رشته مهندسی مواد گرایش بیو مواد
ترجمه مقاله نقاط کوانتومی و کاربردهای چندگانه آن ها - نشریه MDPI

ترجمه مقاله نقاط کوانتومی و کاربردهای چندگانه آن ها - نشریه MDPI

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 86
صفحات فارسی: 94
ترجمه مقاله مطالعه تجربی درمورد چینه بندی مواد گرانولی - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله مطالعه تجربی درمورد چینه بندی مواد گرانولی - نشریه اشپرینگر

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1998
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله اصلاح خاک رس با ضایعات لاستیک تایر و فیبر مصنوعی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله اصلاح خاک رس با ضایعات لاستیک تایر و فیبر مصنوعی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 19
دانلود ترجمه مقاله بیوسرامیک های مبتنی بر آلومینات کلسیم

دانلود ترجمه مقاله بیوسرامیک های مبتنی بر آلومینات کلسیم

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 26
صفحات فارسی: 39
دانلود ترجمه مقاله ترسیم رفتار حرارتی بر مواد لاستیکی با شبیه سازی تغییر فاز

دانلود ترجمه مقاله ترسیم رفتار حرارتی بر مواد لاستیکی با شبیه سازی تغییر فاز

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 11