مقالات ترجمه شده رشته مشاوره

لیست مقالات ترجمه شده رشته مشاوره
ترجمه مقاله مروری بر روش های fMRI در رابطه با لکنت رو به رشد و درمان آن - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مروری بر روش های fMRI در رابطه با لکنت رو به رشد و درمان آن - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 8
ترجمه مقاله مربی گری و راهنمایی برای متخصصین خط مقدم

ترجمه مقاله مربی گری و راهنمایی برای متخصصین خط مقدم

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 20
صفحات فارسی: 24
ترجمه مقاله صلاحیت های مشاوره چند فرهنگی

ترجمه مقاله صلاحیت های مشاوره چند فرهنگی

  • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله آموزش مثبت و نقش های رهبری نوظهور مشاوران - نشریه الزویر

ترجمه مقاله آموزش مثبت و نقش های رهبری نوظهور مشاوران - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 13