مقالات ترجمه شده رشته طراحی اصلاحی

لیست مقالات ترجمه شده رشته طراحی اصلاحی
ترجمه مقاله اثر منبع و روش استخراج روغن آرگان - نشریه ACS

ترجمه مقاله اثر منبع و روش استخراج روغن آرگان - نشریه ACS

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 16
دانلود ترجمه مقاله طرح های لمسی نوآورانه برای توسعه محصول جدید - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله طرح های لمسی نوآورانه برای توسعه محصول جدید - مجله الزویر

  • مبلغ: ۱۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2001
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 17