مقالات ترجمه شده رشته اقتصادسنجی

لیست مقالات ترجمه شده رشته اقتصادسنجی
ترجمه مقاله تعامل بین اقتصاد سنجی، سیستم های اطلاعاتی و زیرساخت های آماری

ترجمه مقاله تعامل بین اقتصاد سنجی، سیستم های اطلاعاتی و زیرساخت های آماری

  • مبلغ: ۲۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2000
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله همگرایی شدت انرژی در سطح ایالت های امریکا - نشریه الزویر

ترجمه مقاله همگرایی شدت انرژی در سطح ایالت های امریکا - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 35
ترجمه مقاله مقایسه اقتصادی نمودارهای CUSUM و Shewhart - نشریه تیلور و فرانسیس

ترجمه مقاله مقایسه اقتصادی نمودارهای CUSUM و Shewhart - نشریه تیلور و فرانسیس

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 29
ترجمه مقاله روندهای مقرون به صرفه بودن قیمت سیگار

ترجمه مقاله روندهای مقرون به صرفه بودن قیمت سیگار

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی: 18
صفحات فارسی: 22
ترجمه مقاله یک مدل اقتصاد سنجی برای ارزیابی کردن صرف ریسک سهام - نشریه الزویر

ترجمه مقاله یک مدل اقتصاد سنجی برای ارزیابی کردن صرف ریسک سهام - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 7
ترجمه مقاله بهینه سازی پورتفولیوی میانگین-VaR (ارزش-در-ریسک)- نشریه الزویر

ترجمه مقاله بهینه سازی پورتفولیوی میانگین-VaR (ارزش-در-ریسک)- نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 40
صفحات فارسی: 44
ترجمه مقاله مدل سازی قیمت طلا با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

ترجمه مقاله مدل سازی قیمت طلا با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

  • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 11
دانلود ترجمه مقاله سودمندی انتظارات عقلانی و انطباقی در اقتصاد - مجله CiteSeerX

دانلود ترجمه مقاله سودمندی انتظارات عقلانی و انطباقی در اقتصاد - مجله CiteSeerX

  • مبلغ: ۱۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 8