مقالات ترجمه شده رشته ارزیابی و آمایش سرزمین

لیست مقالات ترجمه شده رشته ارزیابی و آمایش سرزمین
ترجمه مقاله اکوسیستم های طراح: راه حلی برای معضل حفاظت- بهره برداری - نشریه الزویر

ترجمه مقاله اکوسیستم های طراح: راه حلی برای معضل حفاظت- بهره برداری - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 3
صفحات فارسی: 8
ترجمه مقاله دانش سنتی و تنوع زیست فرهنگی - نشریه تیلور و فرانسیس

ترجمه مقاله دانش سنتی و تنوع زیست فرهنگی - نشریه تیلور و فرانسیس

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 24
صفحات فارسی: 28
ترجمه مقاله تهاجم های زیستی و تنوع زیست فرهنگی - نشریه Cambridge

ترجمه مقاله تهاجم های زیستی و تنوع زیست فرهنگی - نشریه Cambridge

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 28
ترجمه مقاله آنالیز الگوی فضایی برای نظارت بر پارک های ملی

ترجمه مقاله آنالیز الگوی فضایی برای نظارت بر پارک های ملی

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 11