مقالات ترجمه شده ارزان داروسازی

خرید مقالات ترجمه شده ارزان رشته داروسازی
ترجمه مقاله انبساط کنترل شده محلول فوق بحرانی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله انبساط کنترل شده محلول فوق بحرانی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله ترکیبات سلنیوم به عنوان عوامل دارویی در سرطان - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ترکیبات سلنیوم به عنوان عوامل دارویی در سرطان - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 19
صفحات فارسی: 27
ترجمه مقاله فعالیت ضدالتهابی عصاره برگ گیاه بوزیدان - نشریه الزویر

ترجمه مقاله فعالیت ضدالتهابی عصاره برگ گیاه بوزیدان - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله اشباح باکتریایی یک سیستم تحویل موثر برای واکسن های DNA

ترجمه مقاله اشباح باکتریایی یک سیستم تحویل موثر برای واکسن های DNA

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2004
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله داروهای موثر بر شیر در طول شیردهی - نشریه Ncbi

ترجمه مقاله داروهای موثر بر شیر در طول شیردهی - نشریه Ncbi

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 3
صفحات فارسی: 6
ترجمه مقاله گیاهان دارویی و فعالیت ضد میکروبی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله گیاهان دارویی و فعالیت ضد میکروبی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله پلی فنول چای سبز

ترجمه مقاله پلی فنول چای سبز

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 13