دانلود مقالات ترجمه شده مجله Airccse

لیست مقالات رایگان انگلیسی مجله Airccse به همراه ترجمه فارسی
ترجمه مقاله تحلیل عملکرد تصویر شبکیه ای قطعه سازی رگ خونی - نشریه Airccse

ترجمه مقاله تحلیل عملکرد تصویر شبکیه ای قطعه سازی رگ خونی - نشریه Airccse

  • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 7
دانلود ترجمه مقاله محاسبات ابری و مسائل امنیتی در ابر - نشریه Airccse

دانلود ترجمه مقاله محاسبات ابری و مسائل امنیتی در ابر - نشریه Airccse

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 14