دانلود مقالات ترجمه شده مجله AAAJournals

لیست مقالات رایگان انگلیسی مجله AAAJournals به همراه ترجمه فارسی
ترجمه مقاله مقایسه و هزینه سرمایه سهام - نشریه AAAJournals

ترجمه مقاله مقایسه و هزینه سرمایه سهام - نشریه AAAJournals

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 35
صفحات فارسی: 25
ترجمه مقاله فرکانس گزارشگری مالی بانک ها و کیفیت دارایی ها - نشریه AAAJournals

ترجمه مقاله فرکانس گزارشگری مالی بانک ها و کیفیت دارایی ها - نشریه AAAJournals

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 53
صفحات فارسی: 47
ترجمه مقاله محیط کار مشتری و حسابرسی شرکت - نشریه AAAJournals

ترجمه مقاله محیط کار مشتری و حسابرسی شرکت - نشریه AAAJournals

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 54
صفحات فارسی: 41
ترجمه مقاله افشای MD&A و توانایی شرکت جهت تداوم در فعالیت های تجاری بازرگانی - AAAJournals

ترجمه مقاله افشای MD&A و توانایی شرکت جهت تداوم در فعالیت های تجاری بازرگانی - AAAJournals

  • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 46
صفحات فارسی: 30
ترجمه مقاله واکنش سرمایه گذاران به احتمال چرخش اجباری شرکت‌ های حسابرسی - AAAJournals

ترجمه مقاله واکنش سرمایه گذاران به احتمال چرخش اجباری شرکت‌ های حسابرسی - AAAJournals

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 51
صفحات فارسی: 53
ترجمه مقاله تاثیر کیفیت حسابرسی در تصمیمات مالی - AAAJournals

ترجمه مقاله تاثیر کیفیت حسابرسی در تصمیمات مالی - AAAJournals

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 34
صفحات فارسی: 39