ترجمه مقاله بیومارکرهای خستگی عضلانی محیطی در طول ورزش کردن - نشریه BMC

ترجمه مقاله بیومارکرهای خستگی عضلانی محیطی در طول ورزش کردن - نشریه BMC
قیمت خرید این محصول
۳۵,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
بیومارکرهای خستگی عضلانی محیطی در طول ورزش کردن
عنوان انگلیسی
Biomarkers of peripheral muscle fatigue during exercise
صفحات مقاله فارسی
25
صفحات مقاله انگلیسی
13
سال انتشار
2012
نشریه
BMC
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
7561
رشته های مرتبط با این مقاله
تربیت بدنی
گرایش های مرتبط با این مقاله
فیزیولوژی ورزشی
مجله
اختلالات عضلانی- اسکلتی - Musculoskeletal Disorder
دانشگاه
اتریش
کلمات کلیدی
بیومارکر، نشانگرهای بیولوژیکی، خستگی عضلانی، نظارت، ورزش عضلانی، خستگی ناشی از ورزش
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
ورزش
خستگی در برابر آسیب عضلانی
بیومارکرها یا نشانگرهای زیستی
بیومارکرهای خستگی عضلانی محیطی
طبقه بندی بیومارکر ها بر طبق مکانیسم خستگی عضلانی
متابولیسم ATP
بیومارکرهای تنش اکسیداتیو
مواد واکنشی اسید باربیتوریک (TBARS)
بیومارکرهای التهابی
بیومارکرهای پاسخ ژنتیک (تنظیم مثبت mRNA)
بیومارکرهای بالقوه خستگی عضلانی
پارامترهای نامناسب بیومارکرها
دقت و صحت بیومارکرها
نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Background: Biomarkers of peripheral muscle fatigue (BPMFs) are used to offer insights into mechanisms of exhaustion during exercise in order to detect abnormal fatigue or to detect defective metabolic pathways. This review aims at describing recent advances and future perspectives concerning the most important biomarkers of muscle fatigue during exercise. Results: BPMFs are classified according to the mechanism of fatigue related to adenosine-triphosphate-metabolism, acidosis, or oxidative-metabolism. Muscle fatigue is also related to an immunological response. impaired calcium handling, disturbances in bioenergetic pathways, and genetic responses. The immunological and genetic response may make the muscle susceptible to fatigue but may not directly cause muscle fatigue. Production of BPMFs is predominantly dependent on the type of exercise. BPMFs need to change as a function of the process being monitored, be stable without appreciable diurnal variations, correlate well with exercise intensity, and be present in detectable amounts in easily accessible biological fluids. The most well-known BPMFs are serum lactate and interleukin-6. The most widely applied clinical application is screening for defective oxidative metabolism in mitochondrial disorders by means of the lactate stress test. The clinical relevance of most other BPMFs, however, is under debate, since they often depend on age, gender, physical fitness, the energy supply during exercise, the type of exercise needed to produce the BPMF, and whether healthy or diseased subjects are investigated. Conclusions: Though the role of BPMFs during fatigue is poorly understood, measuring BPMFs under specific, standardised conditions appears to be helpful for assessing biological states or processes during exercise and fatigue.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
زمینه: بیورمارکرهای خستگی عضلانی محیطی (BPMFs) برای ارائه دیدگاهی در مورد مکانیسم خستگی در طول ورزش کردن به منظور تشخیص دادن خستگی غیرنرمال یا تشخیص مسیرهای متابولیکی معیوب ، مورد استفاده قرار می گیرند. این بررسی با هدف توصیف پیشرفت های اخیر و چشم اندازهای آینده در مورد مهمترین بیومارکرهای خستگی عضلانی در طی ورزش کردن می باشد.
نتایج: BPMFs، برطبق مکانیسم خستگی مربوط به متابوبیسم آدنوزین-تری فسفات، متابولیسم اکسیداتیو یا اسیدوز طبقه بندی می شوند. خستگی عضلانی به پاسخ های ایمنی مربوط می باشد. مقدار کلیسم، توزیع در مسیرهای بیوانرژی، و پاسخ های ژنتیکی مختل می شوند.پاسخ های ژنتیکی و ایمنولوژیکی ، عضله را مستعد ابتلا به خستگی می کنند اما ممکن است مستقیما سبب خستگی عضلانی نشوند. تولید BPMF، عمدتا وابسته به نوع ورزش است. BPMFs نیاز به تغییر دارد، بصورت تابعی از روندی که نظارت می شود، باید باثبات باشد و بدون تغییرات روزانه قابل ملاحظه باشد و با شدت ورزش بسیار مرتبط است، و در مایعات بیولوژیکی بطور راحت، مقادیر قابل تشخیص اش در دسترس هستند. شناخته شده ترین BPMFs، سرم لاکتات و اینترلوکین-6 است. که بطور گسترده، کاربرد بالینی برای غربالگری متابولیسم اکسیداتیو معیوب در اختلالات میتوکندری با استفاده از تست استرس یا تنش لاکتات دارند. با این حال، ارتباط بالینی BPMFs های دیگر، اغلب بسته به سن، جنسیت، آمادگی جسمانی، عرضه انرژی در طول ورزش، نوع ورزش مورد نیاز برای تولید BPMF، و اینکه آیا فرد مورد بررسی سالم است یا بیمار، است.
نتیجه گیری: اگرچه نقش BPMFs ها در طول خستگی، بطور ضعیفی درک شده است، اما بنظر می رسد اندازه گیری BPMFs تحت شرایط مشخص و استاندارد، برای ارزیابی حالت های بیولوژیکی و فرایندها در طول ورزش کردن و خستگی، مفید می باشد.