تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله آزمون بیرون کشیدگی میلگرد و آزمون لرزه ای میلگردهای سر کوچک در اتصالات تیر به ستون

عنوان فارسی: آزمون های بیرون کشیدگی میلگرد و آزمون های لرزه ای میلگردهای سر کوچک در اتصالات تیر به ستون
عنوان انگلیسی: Bar Pullout Tests and Seismic Tests of Small-Headed Bars in Beam-Column Joints
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 11 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 28
سال انتشار : 2010 فرمت مقاله انگلیسی : PDF
فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده کد محصول : 330
محتوای فایل : zip حجم فایل : 3.09Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: مهندسی عمران
گرایش های مرتبط با این مقاله: زلزله، مدیریت ساخت و سازه
مجله: مجله سازه - Structural Journal
کلمات کلیدی: میلگرد (bar)، بارگذاری چرخه ای (cyclic loading)، اتصال (joint)، طول جایگیری (embedment length)، بیرون کشیدگی (pullout)، لرزه ای (seismic)
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

اهمیت تحقیق

برنامه آزمایشی

مواد و مصالح

نتایج آزمون بیرون کشیدگی

نتایج آزمون چرخه ای برای زیرمجموعه های اتصال

رفتار مشاهده شده

بحث درباره داده های آزمون

خلاصه و نتیجه گیری ها

تشکر و قدردانی

نمونه متن انگلیسی

Experimental research was performed to evaluate the applicability of headed bars with small heads in exterior beam-column joints. A total of 12 pullout tests were first performed to examine anchorage behavior of headed bars subjected to monotonic and repeated loading, with test variables such as the head size, shape, and headattaching technique. Reversed cyclic tests of two full-scale exterior beam-column joints were subsequently conducted to assess seismic performance. The pullout test results revealed that all types of heads and head-attaching techniques performed almost equally well, while the seismic test results indicated that the joint using small-headed bars showed better seismic performance than the joint using hooked bars in terms of damage extent, joint behavior, lateral drift capacity, and energy dissipation. In particular, the joint with headed bars generally satisfied ACI 374 acceptance criteria. These experimental results demonstrate that small-headed bars perform well with a development length shorter than that needed for hooked bars, and they can be effectively anchored in exterior beam-column joints under inelastic deformation reversals.

نمونه متن ترجمه

چکیده

تحقیق تجربی برای ارزیابی کاربرد میلگرد سردار با سرهای کوچک در اتصالات بیرونی تیر به ستون انجام پذیرفت. در مجموع 12 آزمون بیرون کشیدگی نخست برای بررسی رفتار مهاری میلگردهای سردار تحت بارگذاری یکنواخت و مکرر، با متغیرهای آزمون مانند: اندازه سر، شکل، و شیوه اتصال سر انجام پذیرفت. متعاقباً آزمون چرخه معکوس دو اتصال بیرونی تیر به ستون در مقیاس کامل برای ارزیابی عملکرد لرزه ای انجام پذیرفت.نتایج آزمون بیرون کشیدگی آشکار ساخت که انواع مختلف سر و شیوه های الحاق به سر صورت پذیرفته، تقریباً به خوبی هم بودند در حالی که نتایج آزمون های لرزه ای تایید نمود که عملکرد لرزه ای در اتصال با استفاده از میلگردهای سر کوچک بهتر از عملکرد لرزه ای در اتصال با استفاده از میلگردهای قلابدار از نظر میزان آسیب، رفتار اتصال، ظرفیت رانش جانبی ، و اتلاف انرژی می باشد.به طور خاص، اتصال با میلگردهای سردار به صورت کلی معیارهای پذیرش ACI 374 را برآورده می سازد. این نتایج تجربی نشان دادند که میلگردهای سر کوچک با توجه به طول گیرایی مورد نیاز کوتاه تر نسبت به میلگردهای قلابدار، از عملکرد خوبی برخوردار بوده و می توان آن ها را به طور موثر در اتصالات بیرونی تیر به ستون تحت معکوس سازی تغییر شکل ارتحاعی یا الاستیک مهار نمود.