تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله تاثیر شیوه‌های منابع انسانی بر حفظ کارکنان در یک دانشگاه خصوصی

عنوان فارسی: تاثیر شیوه‌های منابع انسانی بر حفظ کارکنان در یک دانشگاه خصوصی در پاکستان
عنوان انگلیسی: Effect of Human Resource Practices on Employees’ Retention in a Private University of Pakistan
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 14 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 14 (1 صفحه رفرنس انگلیسی)
سال انتشار : 2017 فرمت مقاله انگلیسی : pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش
فرمت ترجمه مقاله : pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش فونت ترجمه مقاله : بی نازنین
سایز ترجمه مقاله : 14 نوع مقاله : ISI
نوع ارائه مقاله : ژورنال کد محصول : 12144
محتوای فایل : zip حجم فایل : 1.49Mb
رشته و گرایش های مرتبط با این مقاله: مدیریت و مدیریت منابع انسانی
مجله: مجله تحقیقات آموزشی - JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH
دانشگاه: Assistant Professor University of Education Lahore
کلمات کلیدی: شیوه‌های منابع انسانی، حفظ کارکنان
کلمات کلیدی انگلیسی: Human Resource Practices
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن: به انگلیسی درج شده است ✓
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: ندارد ☓
ضمیمه: ندارد ☓
بیس: است ✓
مدل مفهومی: دارد ✓
پرسشنامه: دارد ✓
متغیر: دارد ✓
فرضیه: دارد ✓
رفرنس: دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله
رفرنس در ترجمه: در انتهای مقاله درج شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

حفظ کارکنان در مؤسسات/سازمان‌های آموزشی

برنامه‌های حفظ کارکنان

روش تحقیق

ابزارها

تحلیل و تفسیر داده‌ها

سؤال/فرضیه تحقیق

بحث

نتیجه گیری

توصیه‌ها

منابع

نمونه متن انگلیسی

Abstract

The purpose of this study is to find out the effect of Human Resource (HR) practices on employees’ retention in a private university. One hundred faculty members including male and female, out of 400, were randomly selected to collect data. A structured questionnaire was used having Alpha value of 0.94 in the result of pilot testing. Regression analysis was applied to find out the effect of human resource practices on employees’ retention. Results show that there is a significant effect of HR practices on employees’ retention. It is suggested that educational institutions may re-think and improve their HR practices in order to retain the valuable employees. Further research about the topic may also be conducted at all level institutions.

 

Introduction

Human resource practices are intentional in nature. These symbolize a vigorous supervision and organization that organizes the institution with professionals. Human resource practices from the substance subsidiary the way your institution’s human investment will function on your behalf. For instance, human resource practices contain framing a system for determining and analyzing the effects of an exact member recompenses package. Supplementary instances contain the formation of a package to decrease work-associated harms, and building a structure to confirm service rules are followed.

 

Conclusion

The results highlight that there is statistically significant relationship between HR practices and employees’ retention. The results further point out that HR practices have significant effect on employees’ retention. It can, therefore, be inferred that if institutions want to retain their employees they need to make the HR practices attractive to their employees. These findings are supported by various researchers such as Maqsood, et al. (2015). The present study which finds out the Relationship between HR practices and employee retention in a private university is an important effort in Pakistani context. Researcher believes that findings of this study would add an important facet to the existing body of knowledge in the field with reference to Pakistani organizational context. Since,the majority of the empirical studies which is related to the relationship between HR practices and employee retentionare from Western World and from United Arab Emirates.

نمونه متن ترجمه

چکیده

هدف از این مطالعه این است که تأثیر شیوه های منابع انسانی (HR) را بر حفظ کارکنان در یک دانشگاه خصوصی بررسی کند. از بین چهارصد نفر اعضای هیئت علمی اعم از زن و مرد، 100 نفر بطور تصادفی برای جمع آوری داده‌ها انتخاب شدند. از یک پرسشنامه ساختارمند استفاده شد که نتیجه آزمون مقدماتی آن دارای مقدار آلفای 0.94 بود. از تحلیل رگرسیون برای پی بردن به تأثیر شیوه‌های منابع انسانی بر حفظ کارکنان استفاده شد. نتایج نشان می‌دهند که شیوه‌های منابع انسانی بر حفظ کارمندان تأثیر معنی داری دارد. پیشنهاد می‌شود که نهادهای آموزشی ممکن است  برای حفظ پرسنل ارزشمند خود تجدید نظر کنند و شیوه‌های منابع انسانی را بهبود ببخشند. تحقیقات بیشتر در مورد این موضوع ممکن است در سطح تمامی مؤسسات  نیز انجام شود.

 

مقدمه

شیوه‌های منابع انسانی دارای یک ماهیت تعمدی هستند. این شیوه‌ها حاکی از یک نظارت جدی و سازمانی هستند که مؤسسات را با افراد متخصص سازماندهی می‌کنند. شیوه‌های منابع انسانی از شرکتهای تابعه، و روش سرمایه گذاری انسانی در نهادهای شما اصولاً از جانب شما اجرا خواهد شد. به عنوان مثال، شیوه‌های منابع انسانی شامل ساخت یک سیستم برای تعیین و تجزیه و تحلیل اثراتی است که یک عضو خاص غرامت یک بسته را پرداخت می‌کند.  نمونه‌های تکمیلی شامل تشکیل یک بسته برای کاهش مضرات مرتبط با کار و سپس ایجاد یک ساختار برای تأیید قوانین خدمات می‌باشد.

 

نتیجه گیری

این نتایج حاکی از آن است که یک رابطه آماری معنی دار بین شیوه‌های منابع انسانی و حفظ کارکنان وجود دارد. نتایج همچنین بر این نکته اشاره دارند که شیوه‌های منابع انسانی (HR) تأثیر قابل توجهی بر حفظ کارکنان دارد. بنابراین، می‌توان اینچنین استنباط کرد که اگر مؤسسات بخواهند کارکنان خود را حفظ کنند ، باید اقداماتی برای جذاب شدن شیوه‌های منابع انسانی (HR) برای کارکنان خود انجام دهند. چندین تن از محققان مانند Maqsood و همکاران (2015) این یافته‌های را تأیید کرده‌اند. مطالعه حاضر که به بررسی رابطه بین شیوه‌های منابع انسانی (HR) و حفظ کارکنان در یک دانشگاه خصوصی می پردازد، تلاش مهمی در زمینه پاکستان است. محققان معتقدند که یافته‌های این مطالعه می‌تواند شکل مهمی را به مجموعه دانش موجود در این زمینه با استناد به زمینه‌های سازمانی پاکستان بیفزاید. زیرا، اكثر مطالعات تجربي که به  بررسی رابطه بين شیوه‌های منابع انسانی (HR) و حفظ كاركنان پرداخته‌اند، به دنیای غرب و امارات متحده عربی مربوط می‌شوند.

تصاویر فایل ورد ترجمه مقاله (جهت بزرگنمایی روی عکس کلیک نمایید)