تلفن: 04142273781

ترجمه مقاله ویژگی های دینامیک غیر خطی مرکز فشار در افراد با آسیب رباط صلیبی قدامی یک جانبه – نشریه الزویر

عنوان فارسی: ویژگی های دینامیک غیر خطی مرکز فشار به دست آمده توسط تحلیل کمی بازگشتی در افراد با آسیب رباط صلیبی قدامی یک جانبه
عنوان انگلیسی: Non-linear dynamical features of center of pressure extracted by recurrence quantification analysis in people with unilateral anterior cruciate ligament injury
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 6 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 14
سال انتشار : 2010 نشریه : الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 7071 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 1.82Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: پزشکی
گرایش های مرتبط با این مقاله: فیزیوتراپی
مجله: Gait & Posture
دانشگاه: گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی، اهواز
کلمات کلیدی: تجزیه و تحلیل اندازه گیری مجدد، منظم بودن، مرکز فشار، رباط صلیبی قدامی
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه نشده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

1.مقدمه

2 مواد و روش ها

2.1 شرکت کننده ها

2.2 وظایف شناختی و وضعیت بدنی

2.3 روند

2.4 تحلیل اطلاعات

2.5 تحلیل های آماری

3.نتایج

3.1 عملکرد وضعیت بدنی برای شرایط ایستایی روی دو پا

3.2 عملکرد وضعیت بدنی برای شرایط ایستایی روی یک پا

4. بحث

نمونه متن انگلیسی

Abstract

Knowledge about the non-linear dynamical pattern of postural sway may provide important insights into the adaptability (flexibility) of human postural control in response to everyday stresses imposed on the body. A commonly used non-linear tool, i.e. recurrence quantification analysis, was chosen to investigate the effect of prior anterior cruciate ligament injury on the deterministic pattern of postural sway under different conditions of postural and cognitive difficulty. In double leg stance, as postural difficulty increased from open-eyes to closed-eyes and rigid-surface to foam-surface, the centre of pressure regularity (%determinism) increased as well. In comparison to healthy counterparts, subjects with prior anterior cruciate ligament injury produced more regularity when maintaining balance on their injured leg. Also, for both the double and single leg stance balance conditions, the performance of a secondary cognitive task (a backward digit span task) caused less center of pressure regularity than the single postural task, which suggests that both study populations required the same amount of cognitive involvement for maintaining balance. Center of pressure dynamic patterns exhibited by the anterior cruciate ligament deficient patients were more regular than those of the healthy controls indicating ‘‘complexity loss’’ and may be indicative of the reduced adaptability (flexibility) of a balance system to sudden perturbations.

نمونه متن ترجمه

چکیده

دانش در رابطه با الگو های دینامیک غیر خطی از نوسانات وضعی ( پوسچر ) میتواند دیدگاه هایی مهم را در رابطه با انطباق پذیری در کنترل وضعیت بدنی انسان در پاسخ با استرس های روزانه که روی بدن اعمال میشود ، به دست دهد. یک ابزار غیر خطی رایج که در این مورد استفاده میشود ، برای مثال تحلیل کمی بازگشتی ، برای بررسی تاثیر آسیب های رباط صلیبی قدامی برای تعیین نوسان های وضعیتی در شرایط مختلف وضعیت بدنی ، مورد استفاده قرار گرفته است. در حالت های ایستایی بر روی دو پا ، وضعیت های سختی ایستایی که با باز بودن و یا بسته بودن چشم ها و یا سطح نرم و سطح سخت ایجاد میشود میتواند موجب افزایش منظم مرکز فشار شود. در مقایسه با شرکت کننده های سالم ، افرادی که دارای آسیب های جدی رباط صلیبی قدامی از قبل هستند هنگامی که تعادل را روی پای آسیب دیده حفظ میکردند ترتیب و قاعده ی بیشتری را ایجاد میکردند. همچنین برای حالت های ایستایی روی یک پا و هر دو پا عملکرد وظایف شناختی ثانویه ( شمارش اعداد به صورت معکوس ) میز موجب نظم کمتر مرکز فشار در مقایسه با حالت هایی شد که فقط افراد باید می ایستادند ، که این مورد نشان میدهد که جمعیت مطالعه ی برای حفظ تعادل نیازمند درگیری های شناختی و روانی نیز هستند. الگو های دینامیکی مرکز فشار که توسط بیماران دارای آسیب رباط صلیبی قدامی نشان داده شده است از افراد سالم منظم تر است که نشان دهنده ی " کاهش پیچیدگی " میباشد و میتواند نشان دهنده کاهش انطباق پذیری سیستم تعادلی نسبت به حالت های ناگهانی میباشد.