تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله برنامه راهبردی تجاری، کنترل داخلی نسبت به گزارش های مالی و کیفیت گزارش های حسابرسی – نشریه SSRN

عنوان فارسی: برنامه راهبردی تجاری، کنترل داخلی نسبت به گزارش های مالی و کیفیت گزارش های حسابرسی
عنوان انگلیسی: Business Strategy, Internal Control Over Financial Reporting, and Audit Reporting Quality
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 46 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 33
سال انتشار : 2016 نشریه : SSRN
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 9549 رفرنس : دارد ✓
محتوای فایل : zip حجم فایل : 1.63Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: مدیریت و حسابداری
گرایش های مرتبط با این مقاله: مدیریت استراتژیک، حسابرسی و حسابداری مالی
دانشگاه: استرالیا
کلمات کلیدی: برنامه راهبردی تجاری، کنترل داخلی، ضعف مواد، طبقه بندی JEL برای کیفیت حسابرسی
وضعیت ترجمه عناوین جداول: ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل جداول: ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن: درج نشده است ☓
doi یا شناسه دیجیتال: https://doi.org/10.2308/ajpt-51693
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

1- مقدمه

2- پیشینه کاری و توسعه فرضیه

3- طراحی تحقیق

انتخاب نمونه

مدل با چندین متغیر

اندازه گیری استراتژی

مدل رگرسیون

4- آمار توصیفی و جدول نتایج تجربی، شماره 2

5- تحلیل های اضافی

6- تست های جدول بندی نشده حساسیت

7- جمع بندی

نمونه متن انگلیسی

Abstract

This study examines whether a company’s business strategy is an underlying determinant of the strength of its internal control over financial reporting (ICFR) and the quality of auditors’ attestation reports concerning ICFR. Organizational theory suggests that companies following an innovative “prospector” strategy are likely to have weaker internal controls than companies following an efficient “defender” strategy. Consistent with theory, we find that firms with greater prospector-like characteristics are more likely to report and less likely to remediate material weaknesses, incremental to known determinants of material weaknesses. We also find that auditors’ internal control reporting quality is lower among clients with greater prospectorlike characteristics when measured using the timeliness of reported material weaknesses. Our findings indicate that business strategy is a useful summary indicator for evaluating companies’ internal control strength and suggest that internal control reporting is an important area for audit quality improvement among prospector-like clients.

نمونه متن ترجمه

چکیده

این مطالعه به بررسی این موضوع میپردازد که آیا برنامه راهبردی شرکت ها، میتواند یکی از عامل های تعیین کننده قدرت کنترل داخلی نسبت به گزارش های مالی (ICFR) و کیفیت گزارش های ارزیابی حسابرسی در مورد ICFR باشد یا خیر. نظریه سازمانی بیان میکند که شرکت هایی که از یک برنامه راهبردی آینده نگر استفاده میکنند، احتمالا کنترل داخلی ضعیف تری نسبت به شرکت هایی دارند که برنامه های راهبردی موثر مدافع استفاده میکنند. مطابق با این نظریه، ما متوجه شدیم که شرکت هایی که دارای مشخصه هایی با شباهت بیشتر با حالت آینده نگر دارند، احتمال زیاد ضعف روش های مختلف را در گزارش های خودشان دارند و نمیتوانند آن ها را رفع کنند، که این موضوع موجب افزایش تعیین کننده های ضعف روش های کاری میباشد. ما همچنین متوجه شدیم که کنترل داخلی حسابرسی که کیفیت را گزارش میدهند ، در میان مشتری هایی که مشخصه های آینده نگر بیشتر دارند، پس از ارزیابی با استفاده از بررسی زمان بندی ضعف مواد گزارش شده، کمتر است. یافته های ما نشان میدهد که برنامه راهبردی تجاری، یک شاخص خلاصه برای ارزیابی قدرت کنترل داخلی شرکت ها میباشد و نشان میدهد که گزارش کنترل های داخلی یکی از مهم ترین حوزه ها برای بهبود کیفیت حسابرسی در میان مشتری هایی است که گرایش های آینده نگری دارند.