تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله اثرات سایه ساختمانها بر فتوسنتز و فلورسانس کلروفیل گیاه Euonymus fortune – نشریه الزویر

عنوان فارسی: اثرات سایه ساختمان ها بر فتوسنتز و فلورسانس کلروفیل گیاه Euonymus fortune
عنوان انگلیسی: Effects of building shade on photosynthesis and chlorophyll fluorescence of Euonymus fortunei
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 6 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 15
سال انتشار : 2016 نشریه : الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 5972 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 1.14Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: مهنسی کشاورزی و زیست شناسی
گرایش های مرتبط با این مقاله: علوم گیاهی و علوم باغبانی
مجله: مجله اکولوژیکی Sinica
دانشگاه: دانشکده مهندسی و علوم باغبانی، دانشگاه کشاورزی شاندونگ، چین
کلمات کلیدی: سایه ساختمان های شهری، نورخاست، فلورسانس کلروفیل
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه نشده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

1.مقدمه

2.مواد و روش کار

2.1 مواد گیاهان و شرایط رشد

2.2 اندازه گیری میکروکلیما Microclimate

2.3 پارامترهای فتوسنتزی

2.4 فلورسانس کلروفیل

2.5 مورفولوژی و محتوای کلروفیل برگ

2.6 انالیز داده ها

3.نتایج

3.1 اثرات سایه بر عوامل اکولوژیکی

3.2 اثرات سایه بر سطح برگ، توده لامینا در هر واحد و محتوای رنگدانه کلروپلاست

3.3 اثرات سایه بر فتوسنتز

3.4 اثرات سایه بر فلورسانس کلروفیل

4.بحث

5. نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

Abstract

Urban shading is caused by artificial urban construction and has different effects on the photosynthesis of plant, and this shading will affect the plants in photosynthesis. The purpose of the study was to reveal the plant photosynthetic characteristics in urban shading, provide theoretical basis for improving the ecological benefits of urban vegetation and provide scientific basis for urban plant landscape configuration. We selected leaf samples of Euonymus fortunei from three typical urban light environments: full natural light, part-time shade and full urban building shade. We quantified various measures of photosynthesis and chlorophyll fluorescence using the CIRAS-2 photosynthesis and FMS-2 fluorescence systems, respectively. The results indicated that urban shading by artificial structures caused differences in both the spatial and temporal distribution of photosynthetic active radiation (PAR). Surprisingly, this was not due to differences to the air temperature (Ta), relative humidity and CO2 concentrations, which were consistent among the light conditions. Urban building shade also caused changes in leaf morphology and chloroplast pigment content of E. fortunei. Leaf area (LA) increased with part-time shade and decreased with full shade, while lamina mass per unit area (LMA) decreased significantly as the shade increased. Chlorophyll b content increased and the chlorophyll a/b ratio decreased with the decrease of PAR.

نمونه متن ترجمه

چکیده

سایه سازی شهری، سبب ایجاد ساختارهای مصنوعی شهری شده است که اینها اثرات متفاوتی را بر روی فتوسنتز گیاهان داشته اند و این سایه سازی، فتوسنتز گیاهان را تحت تاثیر قرار خواهد داد. هدف از این مطالعه، آشکار ساختن مشخصات فتوسنتزی گیاهان در سایه های شهری است، که این امر اساس تئوریکی را برای بهبود بخشیدن مزایای اکولوژیکی برای پوشش گیاهی شهر را ایجاد می کند و همچنین اساس علمی را برای ساختار و پیکربندی چشم اندازهای سبز و گیاهی شهرسازی را ارائه می دهد. ما نمونه های برگ Euonymus fortune را از سه محیط معمولی نور در شهر، انتخاب کردیم: نور کامل طبیعی، سایه های نیمه وقت، و سایه های کامل ساختمان ها شهر. اقدامات مختلف فتوسنتز و فلورسانس کلروفیل را بترتیب با استفاده از سیستم فتوسنتزی CIRAS-2 و فلورسانسی FMS-2، تعیین کمیت کردیم. نتایج نشان دادند که سایه های شهری ناشی از ساختارهای مصنوعی، در هر دو توزیع مکانی و زمانی تابش فعال فتوسنتز (PAR)، سبب ایجاد تفاوت هایی می شوند. با کمال تعجب، این تفاوت، به دلیل اختلاف های دمایی (Ta), رطوبت نسبی و غلظت دی اکسیدکربن CO2 که در اینها، شرایط نوری ثابت بود، نبود. سایه ساختمان های شهر نیز سبب تغییراتی در مورفولوژی برگ ها و محتوای رنگدانه کلروپلاست گیاه E. fortuneiمی شود. سطح برگ (LA) با سایه های نیمه وقت افزایش پیدا می کند و در سایه کامل، کاهش پیدا می کند، درحالیکه توده لامینا در هر واحد سطح (LMA) بطور قابل توجهی با افزایش سایه، کاهش می یابد. محتوای کلروفیل b، با کاهش PAR، افزایش می یابد و نسبت کلروفیل a/b کاهش می یابد.