تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله استدلال معنایی در ابزارهای اینترنت اشیا آگاه به محیط – نشریه IEEE

عنوان فارسی: استدلال معنایی در ابزارهای اینترنت اشیا آگاه به محیط
عنوان انگلیسی: Semantic Reasoning for Context-aware Internet of Things Applications
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 13 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 29
سال انتشار : 2016 نشریه : آی تریپل ای - IEEE
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
پایگاه : اسکوپوس کد محصول : F1214
محتوای فایل : zip حجم فایل : 2.14Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: مهندسی فناوری اطلاعات
گرایش های مرتبط با این مقاله: اینترنت و شبکه های گسترده
مجله: مجله اینترنت اشیا - Internet of Things Journal
دانشگاه: گروه علوم کامپیوتر و مهندسی، دانشگاه اوولو، فنلاند
کلمات کلیدی: اینترنت اشیا، فناوری های معنایی، نمایش دانش، استدلال، چارچوب توصیف منابع
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن: درج نشده است ☓
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است
doi یا شناسه دیجیتال: https://doi.org/10.1109/JIOT.2016.2587060
ترجمه این مقاله با کیفیت متوسط و به صورت نسبتا خلاصه انجام شده است. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

1-مقدمه

2-پیشینه و آثار مرتبط

الف- فناوری های معنایی

ب- مدیریت و تحویل داده ها

ج. میان افزارها و سکوها

د- محدودیت های رویکردهای فعلی

3.آزمایشات

الف- محیط اینترنت اشیا آزمایشی و ساختارهای سیستم

ب. قوانین و هستی شناسی

ج. ساختار آزمایش

4. نتایج ارزیابی

5. بحث

6.نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

Abstract

Acquiring knowledge from continuous and heterogeneous data streams is a prerequisite for IoT applications. Semantic technologies provide comprehensive tools and applicable methods for representing, integrating, and acquiring knowledge. However, resource-constraints, dynamics, mobility, scalability, and real-time requirements introduce challenges for applying these methods in IoT environments. We study how to utilize semantic IoT data for reasoning of actionable knowledge by applying state-of-the-art semantic technologies. For performing these studies, we have developed a semantic reasoning system operating in a realistic IoT environment. We evaluate the scalability of different reasoning approaches, including a single reasoner, distributed reasoners, mobile reasoners, and a hybrid of them. We evaluate latencies of reasoning introduced by different semantic data formats. We verify the capabilities of promising semantic technologies for IoT applications through comparing the scalability and real-time response of different reasoning approaches with various semantic data formats. Moreover, we evaluate different data aggregation strategies for integrating distributed IoT data for reasoning processes.

نمونه متن ترجمه

چکیده

کسب دانش بر مبنای جریان داده های پیوسته و ناهمگون شرط لازم ابزارهای اینترنت اشیاء می باشد. فناوری های معنایی ابزارهای جامع و رش های کاربردی برای نمایش، ادغام و کسب دانش فراهم می کنند. به هر حال محدودیت های منابع، اصول پویا، جابجایی، مقیاس پذیری و شرایط همزمان چالش هایی برای به کارگیری این روش ها در محیط های اینترنت اشیاء فراهم می آورند. در این مقاله به مطالعه نحوه استفاده از داده های معنایی اینترنت اشیاء برای منطق دانش عملی با به کارگیری فناوری های معنایی پیشرفته می پردازیم. برای انجام این مطالعات سیسم منطق معنایی را مطرح نمودیم که در محیط اینترنت اشیاء واقعی عمل می کند. سپس به ارزیابی مقیاس پذیری رویکردهای استدلالی مختلف از جمله استدلال گر واحد، استدلال گر توزیعی، استدلال گر سیار و ترکیبی از آنها می پردازیم. حالات نهایی استدلال معرفی شده با فرمت های مختلف داده های معنایی را ارزیابی می کنیم. قابلیت های فناوری های نوین معنایی در ابزارهای اینترنت اشیاء با مقایسه مقیاس پذیری و عکس العمل همزمان رویکردهای استدلال مختلف با فرمت های داده های معنایی مختلف مد نظر قرار می دهیم. به علاوه به ارزیابی راهبردهای انباشت داده ای مختلف برای ترکیب داده های اینترنت اشیاء توزیعی برای فرایندهای استدلال می پردازیم.