ترجمه مقاله تعیین ترکیبات شیر توسط تکنیک حداقل مربعات جزئی، جز اصلی و رگرسیون خطی چند گانه - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تعیین ترکیبات شیر توسط تکنیک حداقل مربعات جزئی، جز اصلی و رگرسیون خطی چند گانه - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۱۸,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
شیوه ای برای تعریف و تعیین ترکیبات شیر توسط تکنیک های حداقل مربعات جزئی، جز اصلی و رگرسیون خطی چند گانه
عنوان انگلیسی
Approach to the quantification of milk mixtures by partial least-squares, principal component and multiple linear regression techniques
صفحات مقاله فارسی
12
صفحات مقاله انگلیسی
8
سال انتشار
2006
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
248
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
زیست شناسی و صنایع غذایی
گرایش های مرتبط با این مقاله
بیوشیمی، علوم سلولی و مولکولی و زیست فناوری مواد غذایی
مجله
شیمی مواد غذایی - Food Chemistry
دانشگاه
مرکز تحقیقات شیمی، مکزیک
کلمات کلیدی
چند متغیره الکتروفورز موئینگی، مخلوط‌های شیر، آنالیز رگرسیون
فهرست مطالب
چکیده
1.معرفی
2.ماده و روش ها
2.کواد شیمیایی و واکنشگرها (معرف ها)
2.2.طرح آزمایشی
2.3 الکتروفورز و حرکت ذرات معلق مایع به وسیله نیروی برق مرئی (باریک)
3.نتایج و بحث
3.1.الکتروفورز مریی (باریک) از ترکیبات شیر متفاوت
3.2 تحلیل مقیاس داده کروماتوگرافی (رنگ نگار)
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Four of the most widely employed multivariate calibration methods, partial least-squares regressions (PLS-1 and PLS-2), principal component regression (PCR) and multiple linear regression (MLR) were applied to predict the percentages of ternary mixtures of cows, ewes and goats milk based in the analysis of casein fraction by capillary electrophoresis. The prediction models were calculated by using three batches of 10 milk mixtures each prepared in three different seasons and were validated by applying them to the analysis of nine milk mixtures. All the models were good for the prediction of percentages of milk of each species. However, it was found thatMLR led to more precise predictions than the other multivariate calibration methods with a root square error under 1.2%.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
چهار مورد از معمول‌ترین روش‌های کالیبراسیون چندمتغیره، رگرسیون‌های حداقل مربعات جزئی (PLC-1 و PLC-2)، رگرسیون مولفه اصلی (PCR) و رگرسیون خطی چندگانه (MLR) برای پیش بینی درصد مخلوط‌های سه‌تایی شیر گاو، میش و بز در تجزیه و تحلیل کسر کازئین با الکتروفورز مویینگی است. مدل‎های پیش‌بینی با استفاده از سه شاخه از 10 مخلوط شیر که هر کدام در سه فصل مختلف تهیه شده بود محاسبه بود و با به کارگیری آنها در آنالیز نه مخلوط شیر، اعتبار آن بررسی و تأیید شد. تمام مدل‌ها برای پیش‌بینی درصد شیر هر گونه مناسب بود. البته این نتیجه حاصل شد که پیش‌بینی MLR نسبت به سایر روش‌های کالیبراسیون چندمتغیره با خطای جذر مربعات زیر 1.2 درصد، دقت بیشتری دارد.

بدون دیدگاه