ترجمه مقاله وضعیت تغذیه ای و اجتماعی اقتصادی ضعیف و پوکی استخوان - نشریه تیلور و فرانسیس

ترجمه مقاله وضعیت تغذیه ای و اجتماعی اقتصادی ضعیف و پوکی استخوان - نشریه تیلور و فرانسیس
قیمت خرید این محصول
۲۹,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
وضعیت تغذیه ای و اجتماعی اقتصادی ضعیف با پوکی استخوان در زنان کره ای پس از یائسگی ارتباط دارد: داده هایی از چهارمین نظر سنجی بررسی تغذیه و بهداشت ملی کره 2009
عنوان انگلیسی
Poor Socioeconomic and Nutritional Status Are Associated with Osteoporosis in Korean Postmenopausal Women: Data from the Fourth Korea National Health and Nutrition Examination Survey (KNHANES) 2009
صفحات مقاله فارسی
10
صفحات مقاله انگلیسی
9
سال انتشار
2015
نشریه
تیلور و فرانسیس - Taylor & Francis
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
F940
رشته های مرتبط با این مقاله
پزشکی
گرایش های مرتبط با این مقاله
علوم تغذیه
مجله
مجله دانشکده تغذیه آمریکایی - Journal of the American College of Nutrition
دانشگاه
گروه غذا و تغذیه، کره
فهرست مطالب
مقدمه
روش ها
وضعیت یائسگی
پوکی استخوان
عوامل خطر بالقوه
تجزیه تحلیل نمونه های مطالعه شده
تحلیل آماری
بحث
نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Objective: As the population ages, osteoporosis is a growing global public health problem. This study examined potential risk factors associated with osteoporosis in a nationally representative sample of Korean postmenopausal women. Methods: This study used data from a nationally representative sample of Korean menopausal women participating in the Korea National Health and Nutrition Examination Survey KNHANES 2009 (n D 1467; mean age § SE D 65.2 § 0.3 years). Bone mineral density of total femur, femoral neck, and spine was measured by dual-energy X-ray absorptiometry. Osteoporosis was determined as t-score of ¡2.5 or below in at least 1 of the 3 sites. Menopausal status was confirmed by self-reports. Results: About 41% of the study sample met the criteria for osteoporosis. Poor socioeconomic status, lower BMI, and shorter estrogen exposure duration were significantly associated with osteoporosis in the study sample. Poor dietary intake was also related to osteoporosis. In the age- and energy-adjusted logistic regression models, participants consuming less protein, vitamin B2, or vitamin C than the estimated average requirement (EAR) showed higher odds of having osteoporosis than their counterparts. Participants consuming no milk or milk products had 45% increased odds of having osteoporosis than those consuming milk or milk products. Conclusion: The findings of this study suggest several risk factors associated with osteoporosis, which can be addressed in the development and implementation of tailored nutritional interventions to promote the bone health of Korean postmenopausal women.
نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
هدف: با پیر تر شدن جمعیت، پوکی استخوان به یک مسئله بهداشتی و سلامت در سطح جهان تبدیل می شود. این مطالعه به بررسی عوامل بالقوه موثر مربوط به پوکی استخوان در یک نمونه معرف از زنان پس از یائسگی کره می پردازد.
روش ها: این مطالعه از نمونه ای از زنان یائسه کره مربوط به نظر سنجی ملی بهداشت و تعذیه کره KNHANES 2009 استفاده می کند( تعداد نمونه برابر با 1467، متوسط سن 65 سال). تراکم مواد معدنی استخوان فمور ، گردن استخوان ران و ستون فقرات با جذب اکسری انرژی دوگانه اندازه گیری شد. پوکی استخوان به صورت نمره t -2.5 یا پایین تر در حداقل 1 مکان از سه مکان تعیین شد. وضعیت یائسگی با خود کزارشات تایید شد.
نتایج: حدود 41 درصد نمونه های مورد مطالعه معیار های پوکی استخوان را داشتند. وضعیت اجتماعی اقتصادی فقیر، BMI پایین و زمان مواجهه کوتاه تر رابطه معنی داری با پوکی استخوان داشت. جذب غذایی ضعیف با پوکی استخوان ارتباط داشت. در مدل های رگرسیون لجستیک مربوط به سن و انرژی، شرکت کننده های مصرف کننده پروتین ، ویتامین ب 2 و یتامین س کم تری نسبت به مقدار مورد نیاز متوسط ، پوگی استخوان بالاتری را نسبت به شاهد نشان دادند. افرادی که شیر یا لبنیات نخورده بودند، پوکی استخوان 45 درصد بیش تر از افرادی که شیر و محصولات لبنی مصرف کرده بودند نشان دادند.
نتیجه گیری: یافته های این مطالعه نشان داد که چندین عامل در ایجاد پوکی استخوان نقش دارد که می توان آن ها را در توسعه و اجرای مداخلات غذایی برای بهبود سلامت استخوان زنان یائسه کره ای در نظر گرفت.

بدون دیدگاه