ترجمه مقاله اثرات پارامترهای شمع بر روی فاکتورهای ایمنی برای شیب‌های شمع بندی شده - نشریه الزویر

ترجمه مقاله اثرات پارامترهای شمع بر روی فاکتورهای ایمنی برای شیب‌های شمع بندی شده - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۳۵,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
اثرات پارامترهای شمع بر روی فاکتورهای ایمنی برای شیب‌های شمع بندی شده با استفاده از آنالیز عددی سه بعدی
عنوان انگلیسی
The effect of pile parameters on the factor of safety of piled-slopes using 3D numerical analysis
صفحات مقاله فارسی
17
صفحات مقاله انگلیسی
9
سال انتشار
2015
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
6353
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی عمران
گرایش های مرتبط با این مقاله
خاک و پی، سازه و مدیریت ساخت
مجله
مرکز ملی تحقیقات ساختمان و مسکن - Housing and Building National Research Center
دانشگاه
دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه قاهره، مصر
کلمات کلیدی
پایداری شیب؛ شمع؛ دامنه ضرایب اطمینان ؛ تجزیه و تحلیل المان محدود سه بعدی
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
مدل المان محدود
مدل تجربی
هندسه مدل
پارامترهای ریز شمع و خاک
روش آزمایش
بررسی مدل المان محدود
هندسه و مصالح مدل سازی
شبکه و شرایط مرزی
روش تحلیل
روش آزمایش
بازبینی با نتایج تجربی
مطالعه پارامتری
اثر مکان شمع
اثر انحراف شمع
اثر طول شمع
اثر قطر شمع
مقایسه با کتب
جمع بندی و نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Slope stability can be achieved using different methods. Piles are commonly used to stabilize slopes or to improve slope stability. Stabilized slopes with piles are numerically studied in the current paper. A 3 dimensional (3D) finite element study is carried out to investigate the effect of different parameters on the stability of slopes stabilized with piles. A 3D finite element model was developed using the finite element program PLAXIS. The 3D model was verified using experimental data from the literature for a stabilized silty sand slope in a large-scale physical model. A parametric study was undertaken to study the effect of pile position, pile inclination, pile length and pile diameter on the factor of safety of the piled-slopes. The findings of the research were compared to other findings from the literature. The results show that using the 3D aspect gives more insight into the complicated slope stability problem. The study determines the optimum location of the pile and its optimum inclination to achieve the maximum stability. It shows that after a certain length of the pile, increasing the pile length becomes unnecessary and that the diameter of the pile has a relatively minor effect on the factor of safety of piled-slopes.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
پایداری شیب را می‌توان توسط روشهای متفاوتی تحصیل نمود. به طور معمول شمع‌ها برای پایدار ساختن و یا بهبود پایداری شیب مورد استفاده قرار می‌گیرند. شیب‌های پایدار شده به صورت عددی در این مقاله مورد بررسی قرار گرفتند. یک مطالعه سه بعدی المان محدود جهت بررسی اثر پارامترهای مختلف بر روی پایداری شیب‌های پایدار شده توسط شمع‌ها مورد استفاده قرار گرفت. یک مدل المان محدود سه بعدی با استفاده از برنامه المان محدود PLAXIS توسعه یافت. مدل سه بعدی با استفاده از داده‌های تجربی کتب برای شیب ماسه رسی پایدار شده بزرگ مقیاس بررسی شد. یک مطالعه پارمتری برای مطالعه اثر مکان شمع, انحراف شمع, طول شمع و قطر شمع بر روی ضریب اطمینان شیب‌های شمع‌دار انجام گردید. یافته‌های تحقیق با یافته‌های دیگر کتب مختلف مقایسه شد. نتایج نشان دهنده این است که استفاده از جنبه سه بعدی دیدی وسیعتر نسبت به مسائل پیچیده پایداری شیب‌ها می‌دهد. این مطالعه مکان بهینه شمع و مقدار انحراف بهینه آن را جهت دستیابی به حداکثر پایداری مشخص می‌کند. همچنین نشان می‌دهد که پس از یک طول مشخص از شمع افزایش مقدار طول غیر ضروری بوده و قطر شمع نسبتاً تأثیر کمی بر روی ضریب ایمنی از شیب‌های شمع بندی شده دارد.

بدون دیدگاه