ترجمه مقاله شناسایی و مشخصات فیلوژنتیکی واژینولیزین گاردنرلا واژینالیس در زنان مبتلا به واژینوز باکتریال

ترجمه مقاله شناسایی و مشخصات فیلوژنتیکی واژینولیزین گاردنرلا واژینالیس در زنان مبتلا به واژینوز باکتریال
قیمت خرید این محصول
۲۹,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
شناسایی و مشخصات فیلوژنتیکی واژینولیزین گاردنرلا واژینالیس در نمونه های برگرفته از زنان بلغاری مبتلا به واژینوز باکتریال
عنوان انگلیسی
Detection And Phylogenetic Characterization Of Gardnerella Vaginalis Vaginolysin In Samples From Bulgarian Women With Bacterial Vaginosis
صفحات مقاله فارسی
11
صفحات مقاله انگلیسی
11
سال انتشار
2016
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده و pdf
نوع مقاله
ISI
نوع ارائه مقاله
ژورنال
کد محصول
F1338
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن
درج نشده است ☓
بیس
نیست ☓
مدل مفهومی
ندارد ☓
پرسشنامه
ندارد ☓
متغیر
ندارد ☓
رشته های مرتبط با این مقاله
پزشکی
گرایش های مرتبط با این مقاله
باکتری شناسی پزشکی و جراحی زنان و زایمان
مجله
میکروبیولوژی پزشکی - MEDECINE Microbiologie
دانشگاه
دانشگاه پزشکی صوفیه
کلمات کلیدی
گاردنرلا واژینالیس، واژینولیزین، تحلیل فیلوژنتیکی
کلمات کلیدی انگلیسی
Gardnerella vaginalis - vaginolysin - phylogenetic analysis
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
مواد و روشها-تحلیل میکروسکوپی نوری
نمونه ها و استخراج DNA
طراحی پرایمر و PCR
تعیین توالی و آنالیز فیلوژنتیکی
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract Recently, the intensive use of more advanced methods, including molecular genetic analysis, has aided the studies on the etiological role of Gardnerella vaginalis as the major pathogen of bacterial vaginosis (BV). The objective of our study was to propose a polymerase chain reaction (PCR)-based method detecting the G. vaginalis vaginolysin gene (vly) and to perform a phylogenetic analysis in an attempt to find possible correlations between clinical manifestations and gene mutations. Vaginal samples were collected from 1145 women with symptoms for vaginitis and 378 asymptomatic ones of reproductive age. After PCR detection of G. vaginalis 289 DNA samples were tested for vly using primers targeted at amplification of the whole gene. The presence of vly was detected in all 289 samples with positive PCR for G. vaginalis. Sixteen vly-positive PCR products were sequenced. The phylogenetic analysis based on the reference nucleic acid sequences deposited in the NCBI GenBank, covering the whole G. vaginalis vly gene, placed the studied isolates into three main groups. In conclusion, our experiments confirmed the major G. vaginalis virulence factor to be vaginolysin. The multiplex PCR results are promising and further studies should be carried out to determine the sensitivity range of the method and its applicability to diagnostics. Our phylogenetic analysis results, where some samples were grouped together, might imply a possible correlation between the clinical signs, the tendency to chronification, the cytotoxicity of vaginolysin and the vly gene mutations.
نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
اخیرا، استفاده شدید از روشهای پیشرفته تر شامل آنالیز ژنتیک مولکولی به مطالعات در زمینه نقش سبب شناختی Gardnerella vaginalis به عنوان پاتوژن اصلی واژینوز باکتریال یا BV کمک کرده است. هدف از مطالعه ما مطرح نمودن روش مبتنی بر واکنش زنجیره پلی مرازی PCR برای شناسایی ژن واژینولیزین (vly) در باکتری G. vaginalis و انجام یک آنالیز فیلوژنتیکی برای یافتن همبستگی های احتمالی بین تظاهرات بالینی و موتاسیون ژنی می باشد. نمونه های واژینال از 1145 زن دارای نشانه های واژینیتیز و 378 زن بدون علائم به سن باروری جمع آوری گردید. بعد از شناسایی PCRی G. vaginalis، تعداد 289 نمونه DNAی از لحاظ vly با استفاده از پرایمرهایی که هدفشان تکثیر کل ژن بوده است، تست گردیدند. وجود vly در کلیه 289 نمونه دارای PCR مثبت برای G. vaginalis شناسایی گردید. شانزده محصول PCR با vly مثبت تعیین توالی شدند. تحلیل فیلوژنتیکی که براساس توالی های اسیدنوکلئیک مرجع در بانک اطلاعاتی NCBI GenBank ذخیره سازی شده شامل ژن vly کامل G. vaginalis بود، سویه های مورد مطالعه را در سه گروه اصلی قرار داد. در نتیجه، ازمایشات ما تایید می کند که فاکتور بیماریزایی G. vaginalis اصلی همان واژینولیزین می باشد. نتایج PCRی Multiplex نویدبخش بوده و مطالعات بیشتری باید انجام گیرد تا تایید کننده دامنه حساسیت روش و قابلیت کاربرد آن برای تشخیص ها باشد. نتایج تحلیل فیلوژنتیکی ما که برخی نمونه ها را با هم گروه بندی کرده است می تواند مبین یک همبستگی احتمالی بین علائم بالینی ، تمایل به مزمن شدن، سمیت واژینولیزین و موتاسیون های ژن vly باشد.

بدون دیدگاه