تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله تاثیر نانوذرات سیلیکای مزوپور مغناطیسی اصلاح شده بر ضدعفونی آب

عنوان فارسی: تاثیر نانوذرات سیلیکای مزوپور مغناطیسی اصلاح شده بر ضدعفونی آب
عنوان انگلیسی: The Effect of Modified Magnetic Mesoporous Silica Nanoparticles on Water Disinfection
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 5 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 13
سال انتشار : 2015 نشریه : Jmsse
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 7434 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 1.16Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: شیمی
گرایش های مرتبط با این مقاله: شیمی تجزیه، شیمی کاتالیست و نانوشیمی
مجله: مجله علوم مواد و مهندسي سطح - Journal of Materials Science & Surface Engineering
دانشگاه: گروه مهندسی شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران
کلمات کلیدی: آلایندگی میکروبی، مزوپور مغناطیسی، نانوذرات سیلیکا، سیستم پیوسته
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه نشده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

آزمایش

آماده سازی جاذب

سنتز نانوذرات

روش های نمونه برداری

نمونه برداری مختلط

نتایج و بحث

بررسی آزمایشات ضدعفونی

تاثیر PH، مقدار جاذب و نرخ جریان جرمی آب

نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

Absract

In this study modified magnetic mesoporous silica nanoparticles were used for water disinfection. The pure water was contaminated artificially and the performance of these nanoparticles was investigated. Also, factors affecting the microbial contamination were experimentally set and their effects on this process were examined. Parameters such as pH, temperature, exposure time and water mass flow rate were tuned separately and the effect of each factor with and without other parameters was investigated. The experiments were done by continuous phase method and disinfection criterion was based on the measuring factor MPN. Efficiency of disinfection process was calculated using Chick-Watson law and logN/No-CT curve was drawn. The obtained results are used for drinking water purification and can be applied in the industrial refineries, too.

نمونه متن ترجمه

چکیده

در این مطالعه نانوذرات سیلیکای مزوپور مغناطیسی اصلاح شده برای ضدعفونی آب به کار گرفته شده است. آب خالص به صورت مصنوعی آلوده گشته و عملکرد این نانوذرات مورد بررسی قرار گرفت. هم چنین، عوامل مؤثر بر آلایندگی میکروبی به صورت تجربی تعیین شده و تاثیرات آن ها بر این فرآیند مورد بررسی قرار گرفت. پارامترهایی مانند pH، درجه حرارت، زمان در معرض قرارگیری و نرخ جریان جرمی آب به طور جداگانه تنظیم گشتند و تاثیر هر عامل همراه با پارامترهای دیگر و بدون آن ها مورد بررسی قرار گرفت.

این آزمایشات با استفاده از روش فاز پیوسته انجام پذیرفتند و معیـــــار ضدعفونی مبتنی بر عامل اندازه گیری MPN بود. کارآیی فرآیند ضدعفونی با استفاده از قانون چیک - واتسون محاسبه گردید و منحنی No-CT / logN استخراج گردید. نتایج به دست آمده برای تصفیه آب آشامیدنی مورد استفاده قرار گرفته و می توانند در تصفیه خانه های صنعتی نیز به گرفته شوند.