دانلود ترجمه مقاله تاثیر ادراک و ترجیح برند بر قصد خرید محصولات لوکس - مجله Academic Journals

دانلود ترجمه مقاله تاثیر ادراک و ترجیح برند بر قصد خرید محصولات لوکس - مجله Academic Journals
قیمت خرید این محصول
۱۸,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
پژوهش تاثیرات ادراک و ترجیح برند تجملی بر قصد خرید محصولات تجملی و لوکس
عنوان انگلیسی
Investigation of the effects of luxury brand perception and brand preference on purchase intention of luxury products
صفحات مقاله فارسی
25
صفحات مقاله انگلیسی
13
سال انتشار
2013
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
3017
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت تصویر درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله
مدیریت بازرگانی و مدیریت بازاریابی
مجله
مجله مدیریت بازایابی
دانشگاه
گروه مدیریت بازرگانی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی
کلمات کلیدی
ادراک نام تجاری لوکس، ارزش آشکار، ارزش منحصر به فرد، ارزش های اجتماعی، ارزش زیبایی، ارزش کیفیت، اولویت نام تجاری، قصد خرید، کشور مبدا، عوامل دموگرافیک
فهرست مطالب
چکیده

مقدمه

پیشینه نظری

ادراک برند
ارزش تجملی
ارزش منحصر به فرد
ارزش اجتماعی
ارزش لذت
ارزش کیفیت
عملکرد برند
آشنایی
رابطه بین COO و قصد خرید
رابطه بین COO و ادراک برند
عوامل دموگرافیکی

مواد و روشها

اجرای بررسی ونظرسنجی
تستهای پایایی، قابلیت اعتماد و اعتبار
تست اعتبار
تست پایایی و قابلیت اعتماد

نتایج

مدلسازی معادله ساختاری
فرضیات- تست مسیر

بحث و نتیجه گیری

محدودیت ها

پیشنهاداتی برای تحقیق آتی

مبانی مدیریتی و توصیه های بازاریابی

مراجع

نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
abstract

Conspicuous consumption is a fairly universal phenomenon although possibly more pervasive in developed countries. It can be said, conspicuous consumption is more common in some cultures that have a tendency to materialism. Every country in terms of political, technological, cultural and economic environment is different. This paper deepens understanding of why consumers are willing to buy the luxury high end, automobiles provide. The head of the country of origin influences evaluations of how people tend to buy luxury automobiles are used and which of the demographic factors have most influenced the understanding of the luxury brand. The populations of this study are the owners of the automobiles Toyota, Hyundai and Kia Motors in Tehran. A comparison was made between German made Mercedes Benz and Japanese made Lexus luxury automobiles brands. The final sample consists of a total of 390 participants. Data analysis is used in structural equation modeling. The findings show that variables of hedonic, unique, and quality value are significantly higher than conspicuous and social values. They have more of a role in forming of luxury brand perception in Iranian consumers. This study is useful for marketers to understand their target market and how their customers evaluate products and make buying decisions. The five perceived values of luxury automobiles can be used as guidelines for salesmen to sell successfully to customers.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
مصرف تجملی ، پدیده ای نسبتاً عمومی محسوب می شود هرچند در کشورهای توسعه یافته فراگیرتر می باشد. می توان گفت مصرف تجملی در برخی از فرهنگ هایی که میل به ماده گرایی (ماتریالیسم) دارند، معمول تر می باشد. هر کشوری از لحاظ محیط سیاسی، تکنولوژیکی، فرهنگی و اقتصادی متفاوت می باشد. مقاله حاضر شناخت مربوط به دلیل تمایل مصرف کنندگان به خرید خودروهای گران تجملی را عمیق می نماید. رئیس کشور مبدا بر ارزیابی ها در رابطه با نحوه خرید خودروهای تجملی توسط افراد و عوامل دموگرافیکی تاثیرگذار بر شناخت برند تجملی تاثیر می گذارد. جوامع این مطالعه از مالکین خودروهای و در تهران تشکیل می شوند. مرسدس بنزهای آلمانی و برندهای خودروهای تجملی ژاپنی باهم مقایسه شدند. نمونه نهایی از کلاً 390 شرکت کننده تشکیل می شود. از تحلیل داده ها در مدلسازی معادله ساختاری استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که متغیرهای لذت گرایی، منحصر به فردی و ارزش کیفیت بالاتر از ارزشهای اجتماعی و تجملی می باشند. آنها نقش بیشتری در شکل گیری ادراک برند تجملی درمصرف کنندگان ایرانی ایفا می کنند. مطالعه حاضر برای بازاریابان کمک می کند تا بازار هدف و نحوه ارزیابی محصولات توسط مشتریان و اخذ تصمیمات خرید را بشناسند. ازپنج ارزش ادراک شده خودروهای تجملی می توان به عنوان راهبردهایی برای فروشندگاه در جهت فروش موفق به مشتریان استفاده نمود.

بدون دیدگاه