تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله ارزیابی آزمایشگاهی اثرات Nano Al2O3 بر کارایی دینامیکی آسفالت سنگدانه ای – نشریه الزویر

عنوان فارسی: ارزیابی آزمایشگاهی اثرات Nano Al2O3 بر کارایی دینامیکی آسفالت سنگدانه ای
عنوان انگلیسی: Laboratory evaluation of Nano Al2O3 effect on dynamic performance of stone mastic asphalt
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 8 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 18
سال انتشار : 2017 نشریه : الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
نوع مقاله : ISI نوع نگارش : مقالات پژوهشی (تحقیقاتی)
پایگاه : اسکوپوس کد محصول : 9376
محتوای فایل : zip حجم فایل : 3.59Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: مهندسی عمران
گرایش های مرتبط با این مقاله: مهندسی راه و ترابری، مدیریت ساخت
مجله: مجله بین المللی تحقیقات و فناوری پودینگ - International Journal of Pavement Research and Technology
دانشگاه: دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، ایران
کلمات کلیدی: آسفالت سنگدانه ای، Nano Al2O3، شیارشدگی، خزش دینامیکی، خستگی
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن: درج نشده است ☓
doi یا شناسه دیجیتال: https://doi.org/10.1016/j.ijprt.2016.11.004
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

1. مقدمه

1. 1 آسفالت سنگدانه ای

2. 1 آسیب ها و خرابی های سنگفرش های آسفالتی

3. 1 روشهای مقابله با آسیب ها

4. 1 هدف تحقیق

2. مطالعات قبل

3. مواد و روشها

1. 3 مواد استفاده شده

2. 3 روش تولید کامپوزیت بیتومن

3. 3 برنامه و روش بکاررفته برای نمونه های آسفالت سنگدانه ای

4. 3 تستها

1. 4. 3 تست خزش دینامیکی

2. 4. 3 تست رد چرخ

3. 4. 3 تست خستگی کششی غیر مستقیم (BS 1962-3518)

4. نتایج و تجزیه و تحلیل

1. 4 نتایج تست خزش دینامیکی

2. 4 نتایج تست رد چرخ

3. 4 نتایج تست خستگی کششی غیر مستقیم

5. نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

Abstract

A part of different countries’ budget in the world annually is spent on the restoration and reconstruction of pavements damages. Hence, by increasing the quality of hot mix asphalt, the pavement researchers are constantly trying to improve the quality of hot mix asphalt, greatly reduce the incidence rate of damages in the roads and delay the incidence time as much as possible. Many studies show that the quality of hot mix asphalt can be improved by using additives. Nano Al2O3 is studied as an additive in this research and also, in order to improve the hot mix asphalt strength against the damages, the type of stone mastic asphalt is examined. Stone materials gradation used in this study is the average gradation proposed by Asphalt Pavement Regulation of Iran Roads (Publication 234) for stone mastic asphalt with a maximum aggregate nominal size of 20 mm. The bitumen consumed is bitumen 60–70 in Tehran Pasargad Oil Processing Complex. In order to prevent the draindown phenomenon in stone mastic asphalt which occurred according to the space between aggregates, the cellulose fibers with the amount of 0.3% hot mix asphalt weight are used to produce the hot mix asphalt. The effect of Nano Al2O3 additive on dynamic performance of stone mastic asphalt is investigated through dynamic creep test, wheel track test and indirect tensile fatigue test. Results show that addition of different percentages of Nano Al2O3 is capable to improve the dynamic performance of stone mastic asphalt, significantly.

نمونه متن ترجمه

چکیده

سالانه بخشی از بودجه کشورهای مختلف صرف مرمت و بازسازی آسیب های وارده به سنگفرش ها می شود. بنابراین، با افزایش کیفیت آسفالت مخلوط گرم، محققین سنگفرش سعی می کنند کیفیت آن را افزایش داده، نرخ بروز آسیب ها و خرابی ها در جاده ها را به میزان زیادی کاهش داده، و زمان بروز آسیب و خرابی را تا حد امکان به تاخیر بیندازند. بسیاری از مطالعات انجام شده نشان می دهند که با استفاده از مواد افزودنی، کیفیت آسفالت مخلوط را می توان بهبود بخشید. در این تحقیق به عنوان یک ماده افزودنی مورد مطالعه قرار گرفته وهمچنین برای بهبود مقاومت آسفالت مخلوط گرم در برابر آسیب ها و خرابی ها، نوع آسفالت سنگدانه ای مورد بررسی قرار گرفته است. درجه بندی مواد سنگی استفاده شده در این مطالعه، درجه بندی متوسط پیشنهاد شده توسط Asphalt Pavement Regulation of Iran Roads (نشریه 234) برای آسفالت سنگدانه ای با ماکزیمم اندازه اسمی سنگدانه 20 میلی متر است. بیتومن مصرف شده ، بیتومن 70-60 در متجمع فراوری نفت تهران پاسارگارد است. برای جلوگیری از پدیده ریزش در آسفالت سنگدانه ای که طبق فضای بین سنگدانه ها رخ داد، از فیبرهای سلولزی با 0.3 درصد وزن آسفالت مخلوط گرم برای تولید آسفالت مخلوط گرم استفاده گردید.

اثر ماده افزودنی بر کارایی پویای آسفالت سنگدانه ای از طریق تست خزش دینامیکی، تست رد چرخ، و تست خستگی کششی غیر مستقیم، مورد پژوهش قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که با اضافه کردن درصدهای متفاوتی از ، کارایی دینامیکی آسفالت سنگدانه ای به طور قابل توجهی بهبود می یابد.