ترجمه مقاله روزنامه نگاران و متخصصان روابط عمومی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله روزنامه نگاران و متخصصان روابط عمومی - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۳۵,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
روزنامه نگاران و متخصصان روابط عمومی: تجزیه و تحلیل همگرا
عنوان انگلیسی
Journalists and public relations specialists: A coorientational analysis
صفحات مقاله فارسی
20
صفحات مقاله انگلیسی
8
سال انتشار
2016
رفرنس
دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده و pdf
نوع مقاله
ISI
نوع نگارش
مقالات پژوهشی (تحقیقاتی)
نوع ارائه مقاله
ژورنال
پایگاه
اسکوپوس
ایمپکت فاکتور(IF) مجله
2.058 در سال 2018
شاخص H_index مجله
67 در سال 2019
شاخص SJR مجله
1.001 در سال 2018
شناسه ISSN مجله
0363-8111
شاخص Q یا Quartile (چارک)
Q1 در سال 2018
کد محصول
9827
وضعیت ترجمه منابع داخل متن
ترجمه شده است ✓
بیس
است ✓
مدل مفهومی
دارد ✓
پرسشنامه
ندارد ☓
متغیر
ندارد ☓
رفرنس در ترجمه
در داخل متن و انتهای مقاله درج شده است
رشته و گرایش های مرتبط با این مقاله
علوم ارتباطات اجتماعی، روابط عمومی
مجله
بررسی روابط عمومی - Public Relations Review
دانشگاه
گروه بازاریابی، دانشکده اقتصاد و تجارت، دانشگاه زاگرب، کرواسی
کلمات کلیدی
متخصصان روابط عمومی، روزنامه نگاران، مدل همگرایی، حرفه
کلمات کلیدی انگلیسی
Public relations specialists - Journalists - Cooorientation model - Profession
doi یا شناسه دیجیتال
https://doi.org/10.1016/j.pubrev.2016.03.007
فهرست مطالب
چکیده
1. مقدمه
2. بررسی ادبیات
2.1. روزنامه نگاران و دست اندرکاران روابط عمومی، دوست یا دشمن؟
2.2. بررسی رابطه از طریق مدل همگرایی
3. سوالات تحقیق
4. روش
5. نتایج
5.1. آماره های توصیفی
5.2. همبستگی بین رضایت شغلی و نظرات حرفه "دیگر"
5.3. همگرایی بین روزنامه نگاران و متخصصان روابط عمومی
6. بحث
7. محدودیت ها و نتیجه گیری
منابع
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Journalists and public relations professionals have had a difficult, interdependent and always complicated relationship. In spite of their differences, the growing dependence of both professions on each other once again raises the question of how journalists and public relations professionals perceive and evaluate each other. Here, we examine various elements of this complex relationship. Our research was aimed towards answering two main questions. First, we conducted a correlation analysis between the level of (dis)satisfaction with working conditions of each group and their perceptions about the other profession. We expected these correlations to be negative and significant, but this did not prove to be true. In spite of the conventional wisdom that there is a love-hate relationship between the two professions, this study shows that maybe it is time to reevaluate this assumption. Second, we used the coorientational model to analyze the perceptions and cross-perceptions of journalists and public relations experts on their role in organizational reputation building. Both professional groups showed pluralistic ignorance of the other side. It also seems public relations specialists underestimate journalists’ opinion of the communication profession. They seem to perceive the relationship as more adversarial than it really is. Our results fall in line with some of the more recent studies on the journalist–public relations relationship and actually suggest that there are fewer differences between the two groups than assumed.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
روزنامه نگاران و متخصصان روابط عمومی دارای یک رابطه مشکل، وابسته به هم و همیشه پیچیده ای بوده اند. به رغم تفاوت های آنان، وابستگی روزافزون هر دو حرفه به یکدیگر بار دیگر این پرسش را درباره نحوه برداشت و ارزیابی روزنامه نگاران و متخصصان روابط عمومی نسبت به هم مطرح می نماید. در اینجا، ما عناصر مختلف این رابطه پیچیده را بررسی نمودیم. هدف تحقیقات ما پاسخگویی به دو پرسش اصلی بود. نخست، ما به انجام تجزیه و تحلیل همبستگی بین سطح (عدم) رضایت از شرایط کاری هر گروه و برداشت آنان درباره حرفه یکدیگر پرداختیم. انتظار می رود که این همبستگی منفی و معنی دار باشد، اما این مطالعه درستی آن را اثبات ننمود. با وجود آنکه عقل سلیم می گوید رابطه عشق و نفرتی بین دو حرفه وجود دارد، این مطالعه نشان می دهد که شاید اکنون زمان بررسی مجدد این فرضیه فرا رسیده است. دوم، ما با استفاده از مدل همگرا به تجزیه و تحلیل، برداشت ها و برداشت متقابل روزنامه نگاران و کارشناسان روابط عمومی در زمینه نقش آنان در ایجاد شهرت سازمانی است. هر دو گروه حرفه ای ناآگاهی کثرت گرایی را نسبت به طرف دیگر نشان دادند. هم چنین به نظر می رسد که متخصصان روابط عمومی نظر روزنامه نگاران را درباره حرفه ارتباطات دست کم می گیرند. به نظر می رسد آنان رابطه را خصمانه تر از آنچه که هست می پندارند. نتایج ما در راستای برخی از مطالعات اخیر درباره رابطه بین روابط عمومی و روزنامه نگار بوده و در واقع نشان می دهد که تفاوت اندکی بین دو گروه نسبت به پیش فرض وجود دارد.

بدون دیدگاه