ترجمه مقاله تحلیل پوششی داده های فازی (FAHP-FDEA) برای ارزیابی ساختمان های هوشمند

ترجمه مقاله تحلیل پوششی داده های فازی (FAHP-FDEA) برای ارزیابی ساختمان های هوشمند
قیمت خرید این محصول
۱۶,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
روش یكپارچه فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی - تحلیل پوششی داده های فازی (FAHP-FDEA) برای ارزیابی ساختمان های هوشمند
عنوان انگلیسی
AN INTEGRATED FUZZY ANALYTIC HIERARCHY PROCESS-FUZZY DATA ENVELOPMENT ANALYSIS (FAHP-FDEA) METHOD FOR INTELLIGENT BUILDING ASSESSMENT
صفحات مقاله فارسی
19
صفحات مقاله انگلیسی
7
سال انتشار
2015
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
کد محصول
6855
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
معماری
گرایش های مرتبط با این مقاله
تکنولوژی معماری و معماری پایدار
کلمات کلیدی
نظریه مجموعه های فازی، ارزیابی ساختمان های هوشمند، تصمیم گیری، FAHP، FDEA
فهرست مطالب
چكیده
1. مقدمه
2. روش DEA فازی
3. روش FAHP-FDEA یكپارچه
4. كاربرد
5. نكات پایانی (نتیجه گیری)
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
In the recent years, organizations and researchers have been focused on the intelligent building assessment in building design and construction. The performance of intelligent buildings (IBs) is measured based on the IB related characteristics and actual circumstances. This paper utilizes the fuzzy set theory, analytic hierarchy process (AHP), and data envelopment analysis (DEA), and offers an integrated fuzzy AHP-fuzzy DEA (FAHP-FDEA) method for intelligent building assessment. The fuzzy set theory is used to model the imprecise and vague data of the evaluation criteria. Since, the evaluation criteria have different importance in the evaluation process; FAHP is employed to determine the weight of criteria. Then, the weight of criteria is incorporated to a FDEA model to measure the intelligent buildings’ performance. The pure fuzzy AHP method can only compare a very limited number of decision alternatives, while the proposed FAHP-FDEA can rank a huge number of alternatives. A case study taken from the literature is considered to show applicability and effectiveness of the proposed FAHP-FDEA model. The results affirmed that the proposed method provides the consistent results with the existing methods in the literature. In addition, the proposed method enables decision makers to determine the results under different aspiration levels.
نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
در سال های اخیر، سازمان ها و محققان در طراحی و ساخت بر ارزیابی ساختمان های هوشمند تمركز كرده اند. عملكرد ساختمان های هوشمند (IB ها)  بر اساس مشخصات مرتبط با IB و مقتضیات واقعی اندازه گیری می-شوند. این مقاله نظریه مجموعه های فازی، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)  و تحلیل پوششی داده ها (DEA)  را مورد استفاده قرار داده و یك روش یكپارچه AHP فازی- DEA فازی  (FAHP-FDEA)  را برای ارزیابی ساختمان های هوشمند ارائه می دهد. نظریه مجموعه های فازی برای مدل سازی داده های مبهم و نامعلومِ معیارهای ارزیابی به كار برده می شود. از آنجائیكه این نوع ارزیابی دارای اهمیت متفاوتی در فرآیند ارزیابی می باشد، FAHP برای تعیین وزن معیارها به كار برده می شود. سپس، وزن معیارها با یك مدل FDEA تركیب می شود تا عملكرد ساختمان های هوشمند را اندازه گیری كند. روش AHP فازی محض تنها می تواند تعداد بسیار محدودی از تصمیمات جایگزین را با یكدیگر مقایسه كند، درحالیكه روش FAHP-FDEA پیشنهاد شده می تواند تعداد خیلی زیادی از جایگزین ها را رتبه بندی كند. یك مطالعه موردی به دست آمده از ادبیات به منظور نشان دادن كاربردپذیری و اثربخشی مدل    FAHP-FDEA پیشنهادی در نظر گرفته شده است. نتایج تصدیق كرد كه این مدل پیشنهاد شده نتایجی سازگار با مدل های موجود در ادبیات را ارائه می دهد. به علاوه، روش پیشنهادی تصمیم گیرندگان را قادر  می سازد تا نتایج را تحت سطوح انتظار متفاوتی تعیین كنند.

بدون دیدگاه