ترجمه مقاله هیدراسیون و ریزساختار بتن فوق توانمند با جز چسبنده سیمان – فوم سیلیکا – سرباره - نشریه الزویر

ترجمه مقاله هیدراسیون و ریزساختار بتن فوق توانمند با جز چسبنده سیمان – فوم سیلیکا – سرباره - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۳۵,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
هیدراسیون و ریزساختار بتن فوق توانمند با جز چسبنده سیمان – فوم سیلیکا – سرباره
عنوان انگلیسی
The hydration and microstructure of ultra high-strength concrete with cement–silica fume–slag binder
صفحات مقاله فارسی
22
صفحات مقاله انگلیسی
9
سال انتشار
2015
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
6002
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی عمران
گرایش های مرتبط با این مقاله
مدیریت ساخت و سازه
مجله
سیمان و بتن مرکب - Cement & Concrete Composites
دانشگاه
دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه هونان، چین
کلمات کلیدی
بتن فوق توانمند، هیدراسیون، ریزساختار، تخلخل، درصد کلسیم هیدروکسید، اثر مشترک
فهرست مطالب
چکیده
1. مقدمه
2. مواد خام، آزمایش و روش‌ها
2.1 مواد خام
2.2 نسبت‌های اختلاط، تهیه نمونه و عمل آوری
2.3 روش‌های آزمایشگاهی
2.3.1 حرارت هیدراسیون
2.3.2 روان‌مندی
2.3.3 مقاومت فشاری
2.3.4 جذب آب و تخلخل
2.3.5 کلسیم هیدروکسید
2.4 ترسیم کانتورها در دستگاه مختصات مثلثی
2.5 طراحی عاملی مصالح سیمانی سه گانه
3. نتایج و تشریح مطالب
3.1 روان‌مندی
3.2 حرارت هیدراسیون
3.3 مقاومت فشاری
3.4 تخلخل در بتن فوق توانمند
3.5 درصد کلسیم هیدروکسید
4. نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

This study investigated the flowability, compressive strength, heat of hydration, porosity and calcium hydroxide content of ultra-high-strength concrete (UHSC) with cement–silica fume–slag binder at 20 C. The composition of the binder was designed using seven-batch factorial design method. The relationships between the binder composition and the properties were expressed in contours. Results showed that proper silica fume content could improve the flowability and compressive strength of UHSC, reduce the porosity and calcium hydroxide content of UHSC. Slag reduced the flowability, compressive strength, porosity, and calcium hydroxide content of UHSC to certain extent. The silica fume and slag demonstrated positive synergistic effects on the flowability and 3 d compressive strength, but have negative synergistic effects on the total heat of hydration, hydration heat when the time is infinitely long(P0), 56 d compressive strength, porosity and calcium hydroxide content of UHSC.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
این تحقیق به بررسی روان‌مندی ، مقاومت فشاری، حرارت هیدراسیون، تخلخل و درصد کلسیم هیدروکسید بتن فوق توانمند (UHSC) دارای جزء چسبنده سیمان – فوم سیلیکا – سرباره در دمای 20 درجه می‌پردازد. ترکیب جزء چسبنده با استفاده از روش طراحی عاملی 7 دسته‌ای طراحی شد. روابط بین ترکیب جزء چسبنده و خواص بصورت کانتور نشان داده شد. نتایج نشان دادند که درصد فوم سیلیکای مناسب می‌تواند روان‌مندی و مقاومت فشاری بتن فوق توانمند را افزایش و تخلخل و درصد کلسیم هیدروکسید آن را کاهش دهد. سرباره سبب کاهش روان‌مندی، مقاومت فشاری، تخلخل و درصد کلسیم هیدروکسید بتن فوق توانمند شد. فوم سیلیکا و سرباره اثرات مشترک مثبتی بر روان‌مندی و مقاومت فشاری سه روزه نشان دادند، اما روی حرارت کل هیدراسیون، حرارت هیدراسیون در حالت نامحدود بودن زمان (P0)، مقاومت فشاری 56 روزه، تخلخل و درصد کلسیم هیدروکسید بتن فوق توانمند تأثیر مشترک منفی داشتند.

بدون دیدگاه