ترجمه مقاله روابط میان فرهنگ سازمانی، مدیریت کیفیت جامع (TQM) و عملکرد - نشریه الزویر

ترجمه مقاله روابط میان فرهنگ سازمانی، مدیریت کیفیت جامع (TQM) و عملکرد - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۲۹,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
دستورالعمل بهبود: روابط میان فرهنگ سازمانی، مدیریت کیفیت جامع (TQM) و عملکرد
عنوان انگلیسی
The guidelines of improvement: Relations among organizational culture, TQM and performance
صفحات مقاله فارسی
21
صفحات مقاله انگلیسی
28
سال انتشار
2015
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد ✓
کد محصول
F482
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن
ترجمه شده است ✓
رشته های مرتبط با این مقاله
مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله
مدیریت صنعتی، مدیریت عملکرد، مدیریت کیفیت و بهره وری، مدیریت کسب و کار و مدیریت استراتژیک
مجله
مجله بین المللی اقتصاد تولید - International Journal of Production Economics
دانشگاه
گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران
کلمات کلیدی
فرهنگ سازمانی، مدیریت کیفیت جامع (TQM)، عملکرد سازمانی، صنایع دارویی، مدل سازی معادلات ساختاری (SEM)
فهرست مطالب
چکیده
1. مقدمه
2. 2. بررسی پیشینه، سوالات و فرضیه های پژوهش
2.1 فرهنگ سازمانی
2.2 TQM
2.3 فرهنگ سازمانی و TQM
2.4. عملکرد سازمانی (OP)
2.5. TQM و عملکرد سازمانی
2.6 فرهنگ و عملکرد سازمانی
3. روش شناسی
3.1 ساختار مفهومی
3.2 نمونه و جمع آوری داده ها
3.3. ارزیابی ها
3.4. انواع متغیرها
3.5 . روایی و اعتبار
4. تجزیه تحلیل و نتایج
4.1 تست مدل ها
4.2 پاسخ به سوالات تحقیق
4.3. آزمون فرضیه های تحقیق
5. بحث
6. نتیجه گیری
6.1 مشارکت و تأثیرگذاری
6.2 اهداف تحقیق بیشتر
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

This study has four main goals: (1) diagnosing the organizational culture of Tehran’s pharmaceutical companies; (2) investigating the implementation of different categories of TQM in these companies; (3) comparing two models explaining the relationships among culture, TQM and performance; (4) determining the effect of culture and TQM on performance, according to the preferential structural equation model. A total of 209 valid responses were obtained from CEOs and senior managers of quality, operations, R&D and sales departments in the surveyed industry. The results specify the hierarchy and market cultures as the dominant types of culture and the leadership category as the most developed aspect of TQM. The findings of this study suggest that Tehran’s pharmaceutical companies emphasize on stability more than flexibility. The analysis shows the positive direct effects of culture and TQM on performance and also the positive indirect effect of culture through its positive effect on TQM. By analyzing the culture profile, development degrees of TQM categories and performance indicators, some appropriate theories of effectiveness and quality strategies are suggested. While the relationships among culture, TQM and overall performance has been examined separately just one to one in prior studies, this is the first look at all of them in one unique model.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
این مطالعه چهار هدف اصلی دارد: (1) تشخیص فرهنگ سازمانی شرکتهای داروسازی تهران؛ (2) بررسی اجرای دسته های مختلف مدیریت کیفیت جامع (TQM) در شرکت های مذکور؛ (3) مقايسه دو مدلی که روابط بين فرهنگ، مدیریت کیفیت جامع (TQM) و عملکرد را توضیح می دهد؛ (4) مشخص کردن تأثير فرهنگ و مدیریت کیفیت جامع (TQM) بر عملکرد، بر اساس مدل معادلات ساختاري ترجيحي.
در مجموع 209 پاسخ معتبر از مدیرعامل ها و مدیران ارشد کنترل کیفیت، واحد عملیات، تحقیق & توسعه، و فروش در صنعت مورد بررسی بدست آمد. نتایج، سلسله مراتب و فرهنگ بازار همانند انواع فرهنگ و دسته برتر رهبری را به عنوان توسعه یافته ترین جنبه مدیریت کیفیت جامع (TQM) نشان می دهد. یافته های این مطالعه نشان می دهد که شرکت های داروسازی تهران بر ثبات بیشتر از انعطاف پذیری تأکید دارند. تجزیه و تحلیل اثرات مثبت مستقیم فرهنگ و مدیریت کیفیت جامع (TQM) بر عملکرد را نشان می دهد و همچنین تجزیه و تحلیل تاثیر مثبت غیر مستقیم فرهنگ را از طریق اثر مثبت آن بر مدیریت کیفیت جامع (TQM) نشان می دهد. با تجزیه و تحلیل مشخصات فرهنگ، میزان توسعه دسته های مدیریت کیفیت جامع (TQM) و شاخص های عملکرد، برخی از نظریه های مناسب استراتژی های اثربخشی و کیفیت پیشنهاد می شود.
در حالی که روابط بین فرهنگ، مدیریت کیفیت جامع (TQM) و عملکرد کلی به طور جداگانه فقط در مطالعات قبلی بررسی شده است، این اولین بررسی به همه آنها در یک مدل منحصر به فرد است.
کلید واژه ها:فرهنگ سازمانی، مدیریت کیفیت جامع (TQM)، عملکرد سازمانی، صنعت داروسازی، مدلسازی معادلات ساختاری (SEM)

بدون دیدگاه