ترجمه مقاله استانداردهای GMO، سیاست داخلی و بازار برای کسب اطلاعات - نشریه الزویر

ترجمه مقاله استانداردهای GMO، سیاست داخلی و بازار برای کسب اطلاعات - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۴۱,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
استانداردهای GMO، سیاست داخلی و بازار برای کسب اطلاعات
عنوان انگلیسی
GMO standards, endogenous policy and the market for information
صفحات مقاله فارسی
42
صفحات مقاله انگلیسی
12
سال انتشار
2013
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
8504
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی کشاورزی
گرایش های مرتبط با این مقاله
اقتصاد کشاورزی و سیاست و توسعه کشاورزی
مجله
سیاست غذایی - Food Policy
دانشگاه
مرکز تحقیقات مشترک (JRC)، موسسه مطالعات فن آوری آینده (IPTS)، اسپانیا
کلمات کلیدی
استانداردهای GMO، اقتصاد سیاسی، بازار رسانه
فهرست مطالب
مقدمه
تفاوت های بین کشوری استانداردها و تنظیم GMO
منابع نمونه و داده
استراتژی محاسباتی
روند تصویب
ارزیابی ریسک
برچسب زنی
قابلیت ردیابی
همزیستی
عضویت در توافقنامه های بین المللی
شاخص های نظارتی GMO و اجزای آن: حقایق تجربی
محدودیت قانونی و واقعی در تنظیم GMO
عوامل تعیین کننده استانداردهای GMO: ملاحظات نظری
ایجاد استانداردهای مطلوب و نقش رسانه های جمعی
مشخصات تجربی، داده ها و مسائل اقتصاد سنجی
مشخصات تجربی
مسائل اقتصادی
نتایج و بحث
عوامل موثر بر محدودیت تنظیم GMO
عوامل تعیین کننده اجزای نظارتی GMO
خلاصه و جمع بندی
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

The paper develops a composite index of GMO standards restrictiveness for 60 countries, assigning objective scores to six different regulatory dimensions. Using this index and its components, we empirically investigate the political and economic determinants of GMO regulations for 55 countries, controlling for spatial autocorrelation. Results show that many of the determinants highlighted in the theoretical literature, such as the structure of the agricultural sector and the institutional environment are important determinants of the restrictiveness of the GMO regulation. As a key result there emerges a prominent role of the market for information, showing that the structure of domestic mass media (public vs. private) is an important driver of GMO standards.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده

این مقاله یک شاخص مرکب از استانداردهای محدودکننده GMO را برای 60 کشور ایجاد کرده و امتیازات عینی را به شش ابعاد مختلف نظارتی اختصاص می دهد. ما با استفاده از این شاخص و مولفه های آن، عوامل سیاسی و اقتصادی تنظیم GMO را برای 55 کشور به صورت تجربی بررسی کرده و آن را از نظر همبستگی مکانی کنترل می کنیم. نتایج نشان می دهد که بسیاری از عوامل تعیین کننده برجسته در مقالات تئوری، مانند ساختار بخش کشاورزی و محیط سازمانی، عوامل محیطی محدودکننده تنظیم GMO هستند. به عنوان یک نتیجه کلیدی می توان به نقش برجسته بازار برای اطلاعات اشاره کرد که نشان دهنده ساختار رسانه های همگانی داخلی (عمومی یا خصوصی) در استانداردهای مهم GMO است.


بدون دیدگاه