تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله AHP فازی برای تعیین اوزان نسبی معیارهای ارزیابی – نشریه الزویر

عنوان فارسی: AHP فازی برای تعیین اوزان نسبی معیارهای ارزیابی و تاپسیس فازی برای رتبه بندی جایگزین ها
عنوان انگلیسی: Fuzzy AHP to determine the relative weights of evaluation criteria and Fuzzy TOPSIS to rank the alternatives
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 9 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 25
سال انتشار : 2010 نشریه : الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
نوع مقاله : ISI نوع نگارش : مقالات پژوهشی (تحقیقاتی)
پایگاه : اسکوپوس رفرنس : دارد ✓
محتوای فایل : zip حجم فایل : 2.78Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: مهندسی صنایع
گرایش های مرتبط با این مقاله: بهینه سازی سیستم ها و برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها
مجله: محاسبات نرم کاربردی - Applied Soft Computing
دانشگاه: گروه مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت مازندران، بابل، ایران
کلمات کلیدی: MADM، تصمیم گیری فازی، AHP فازی، تاپسیس فازی
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن: به صورت عدد درج شده است ✓
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است ✓
doi یا شناسه دیجیتال: https://doi.org/10.1016/j.asoc.2009.08.021
ترجمه این مقاله با کیفیت متوسط انجام شده است. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

1-مقدمه

2-چارچوب ارزیابی

3- روش FAHP و FTOPSIS

3-1 مدل AHP فازی

3-2 تابع عضویت فازی

3-3 اصول تاپسیس

3-4 مدل تاپسیس فازی

4- مثال های تجربی و بحث ها

4-1 مثال های تجربی برای روش AHP

4-2 مثال های تجربی برای روش AHP فازی

4-3 مثال های تجربی برای روش تاپسیس

4-4 مثال های تجربی برای روش تاپسیس فازی

5-نتایج محاسباتی

6-نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

Abstract

The aim of this study is to propose a Fuzzy multi-criteria decision-making approach (FMCDM) to evaluate the alternative options in respect to the user's preference orders. Two FMCDM methods are proposed for solving the MCDM problem: Fuzzy Analytic Hierarchy Process (FAHP) is applied to determine the relative weights of the evaluation criteria and the extension of the Fuzzy Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (FTOPSIS) is applied to rank the alternatives. Empirical results show that the proposed methods are viable approaches in solving the problem. When the performance ratings are vague and imprecise, this Fuzzy MCDM is a preferred solution.

نمونه متن ترجمه

چکیده

هدف این مطالعه، پیشنهاد یک رویکرد تصمیم گیری چند معیاره فازی(FMCDM) به منظور ارزیابی گزینه های جایگزین از حیث ترتیب ارجحیت کاربران می باشد. دو روش FMCDM برای حل مسئله MCDM پیشنهاد می شوند: فرایند سلسله مراتبی تحلیل فازی(FAHP) برای تعیین وزن های نسبی معیار های ارزیابی استفاده شده و نسخه روش فازی برای ارجحیت بر اساس تشابه با راه حل ایده آل(FTOPSIS) برای رتبه بندی جایگزین ها استفاده می شود. نتایج تجربی نشان می دهد که روش های پیشنهادی، رویکرد های عملی و مناسب برای حل مسئله هستند. وقتی که رتبه بندی عملکرد مبهم و غیر دقیق باشد، این MCDM فازی یک راه حل ایده ال و مطلوب است.