تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله اثر موقعیت رو به جلوی سر بر تعادل وضعیتی

عنوان فارسی: اثر موقعیت رو به جلوی سر بر تعادل وضعیتی در کاربرانی که به مدت طولانی از کامپیوتر استفاده می کنند
عنوان انگلیسی: The Effect of The Forward Head Posture on Postural Balance in Long Time Computer Based Worker
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 7 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 14
سال انتشار : 2012 نشریه : E-arm
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده و pdf
نوع مقاله : ISI نوع نگارش : مقالات پژوهشی (تحقیقاتی)
پایگاه : اسکوپوس نوع ارائه مقاله : ژورنال
ایمپکت فاکتور(IF) مجله : 0.876 در سال 2018 شاخص H_index مجله : 20 در سال 2018
شاخص SJR مجله : 0.410 در سال 2018 شناسه ISSN مجله : 2234-0645
شاخص Q یا Quartile (چارک) : Q2 در سال 2018 کد محصول : 9691
محتوای فایل : zip حجم فایل : 709.28Kb
رشته های مرتبط با این مقاله: پزشکی
گرایش های مرتبط با این مقاله: پزشکی فیزیکی و توانبخشی
مجله: سالانه پزشکی توانبخشی - Annals of Rehabilitation Medicine
دانشگاه: گروه پزشکی توانبخشی، بیمارستان Gwangju Veterans، کره
کلمات کلیدی: گردن لاک پشتی، مرکز ثقل، تعادل وضعیتی
کلمات کلیدی انگلیسی: Turtle neck - Center of gravity - Postural balance
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن: درج نشده است ☓
بیس: نیست ☓
مدل مفهومی: ندارد ☓
پرسشنامه: ندارد ☓
متغیر: ندارد ☓
doi یا شناسه دیجیتال: https://doi.org/10.5535/arm.2012.36.1.98
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

مقدمه

مواد و روش ها

نمونه مطالعه

روش مطالعه

نتایج

مشخصات عمومی جمعیت مطالعه

مقایسه نتایج مربوط به گروه های آزمایشی و شاهد

بحث

نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

Objective To estimate the effects of a relatively protruded head and neck posture on postural balance, in computer based worker.

Method Th irty participants, who work with computers for over 6 hrs per day (Group I), and thirty participants, who rarely work with computers (Group II), were enrolled. Th e head and neck posture was measured by estimating angles A and B. A being the angle between the tragus of the ear, the lateral canthus of the eye, and horizontal line and B the angle between the C7 spinous process, the tragus of the ear, and the horizontal line. Th e severity of head protrusion with neck extension was assessed by the subtraction of angle A from angle B. We also measured the center of gravity (COG) and postural balance by using computerized dynamic posturography to determine the eff ect of computer-based work on postural balance.

Results Results indicated that group I had a relatively more protruded head with extensive neck posture (angle B-A of group I and group II, 28.2±8.3, 32.9±6.0; p<.05). Th e COG of group I tended more toward the anterior than that of group II. Postural imbalance and impaired ability to regulate movement in forward and backward direction were also found.

Conclusion The results of this study suggest that forward head postures during computer-based work may contribute to some disturbance in the balance of healthy adults. These results could be applied to education programs regarding correct postures when working at a computer for extended periods of time.

نمونه متن ترجمه

هدف: ارزیابی اثرات جابجایی نسبی موقعیت سر و گردن بر تعادل، در افرادی که از کامپیوتر استفاده می کنند.

روش: سی شرکت کننده که بیش از 6 ساعت در روز با کامپیوتر کار می کنند (گروه 1) و سی شرکت کننده که به ندرت با کامپیوتر سروکار دارند (گروه 2)، ثبت نام شدند. موقعیت سر و گردن از طریق ارزیابی زوایای A و B، اندازه گیری شد. A، زاویه ی بین برجستگی گوش، گوشه ی جانبی چشم و خط افقی و B، زاویه ی بین زائده ی مهره ی C7، برجستگی گوش و خط افقی بود. شدت پیش روی سر همراه با توسعه ی گردن با تفریق زاویه ی A از زاویه ی B محاسبه شد. ما همچنین مرکز ثقل (COG) و تعادل وضعیتی را با استفاده از شیوه های کامپیوتری به منظور تعیین اثر کار با کامپیوتر بر تعادل وضعیتی اندازه گیری کردیم.

نتایج: نتایج نشان داد که گروه 1 به طور نسبی، به میزان بیشتری پیش روی سر همراه با توسعه ی گردن داشته است (زاویه B منهای A در گروه 1 و 2، به ترتیب 3/8±2/28 و 0/6±9/32؛ p<0.05). COG مربوط به گروه 1 در مقایسه با گروه 2، به میزان بیشتری به سمت جلو متمایل شد. همچنین، عدم تعادل وضعیتی و اختلال در تنظیم حرکت در مسیر جلو و عقب مشاهده شد.

نتیجه گیری: نتایج مربوط به این مطالعه پیشنهاد می کند که وضعیت رو به جلوی سر در حین کار با کامپیوتر ممکن است در برخی اختلالات مربوط به تعادل سلامت افراد بالغ دخالت داشته باشد. این نتایج می توانند برای برنامه های آموزشی در مورد موقعیت های درست در هنگام کار با یک کامپیوتر برای مدت زمان طولانی به کار روند.

محصولات مشابه