تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله تقویت تولید فیتاز از یک سوش جدید پروبیوتیک Bacillus Subtilis P6

عنوان فارسی: تقویت تولید فیتاز از یک سوش جدید پروبیوتیک Bacillus Subtilis P6
عنوان انگلیسی: Enhancement of Phytase Production from a New Probiotic Strain Bacillus subtilis P6
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 16 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 18 (1 صفحه رفرنس انگلیسی)
سال انتشار : 2017 نشریه : Ijcmas
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده و pdf
فونت ترجمه مقاله : بی نازنین سایز ترجمه مقاله : 14
نوع مقاله : ISI نوع نگارش : مقالات پژوهشی (تحقیقاتی)
نوع ارائه مقاله : ژورنال شناسه ISSN مجله : 2319-7706
کد محصول : F1382 وضعیت ترجمه : ترجمه شده و آماده دانلود
محتوای فایل : zip حجم فایل : 4.01Mb
رشته و گرایش های مرتبط با این مقاله: زیست شناسی، میکروبیولوژی و بیوشیمی
مجله: مجله بین المللی میکروبیولوژی فعلی و علوم کاربردی - International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences
دانشگاه: آزمایشگاه باکتری شناسی، بخش P.G. مطالعات و تحقیقات در علوم زیست شناسی، هند
کلمات کلیدی: فیتاز، پروبیوتیک، بهینه سازی کلاسیک، طراحی Plackett-Burman، بهینه سازی سطح پاسخ
کلمات کلیدی انگلیسی: Phytase - Probiotic - classical optimization - Plackett-Burman Design - Response surface optimization
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن: درج نشده است ☓
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است
بیس: نیست ☓
مدل مفهومی: ندارد ☓
پرسشنامه: ندارد ☓
متغیر: دارد ✓
رفرنس: دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله
رفرنس در ترجمه: ر داخل متن و انتهای مقاله درج شده است
doi یا شناسه دیجیتال: https://doi.org/10.20546/ijcmas.2017.606.328
ترجمه این مقاله با کیفیت متوسط انجام شده است. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

مواد و روش اجرا

مواد شیمیایی

سوش باکتریایی و تهیه تلقیح آن

بهینه سازی پارامترهای تخمیر با روش یک عامل در هر زمان

بهینه سازی پارامترهای فیزیکی

اثر زمان دسته ای

اثر زمان دسته ای

اثر سن و اندازه تلقیح

اثر pH و درجه حرارت

بهینه سازی پارامترهای تغذیه ای

اثر منابع کربن و منابع نیتروژن

اثر فسفات غیرآلی

بهینه سازی آماری

غربالگری متغیرهای مهم با طراحی Plackett-Burman (یا روش PBD)

بهینه سازی با روش سطح پاسخ یا RSM

روایی سازی مدل آزمایشی

سنجش فیتاز

نتایج و بحث

بهینه سازی با استفاده از شیوه کلاسیک

بهینه سازی آماری

بهینه سازی توسط روش سطح پاسخ

روایی این مدل

نمونه متن انگلیسی

Abstract

An integrated classical and statistical optimization approach involving the combination of Placket–Burman design (PBD) and Central Composite Design (CCD) was employed for increasing phytase yield. PBD was used to evaluate the effect of 9 variables related to phytase production from probiotic strain B. subtilis, and three statistically significant variables, namely, glucose, beef extract and potassium phosphate were selected for further optimization studies. The levels of five variables for maximum phytase production were determined by a CCD. The optimum values for the factors were determined via response surface methodology (RSM) as: 6.59 gl-1 of glucose, 6 gl-1 of beef extract and 2.75 gl-1 of potassium phosphate respectively. Phytase production improved from 2.74 EUml-1 to 46.76 EUml-1 indicating 17-fold increase in activity after optimization.

نمونه متن ترجمه

چکیده

یک شیوه بهینه سازی کلاسیک و آماری منسجم که دربرگیرنده ترکیب طراحی Placket-Burman یا PBD و طراحی کامپوزیت مرکزی (CCD) برای افزایش بازده فیتاز بکار گرفته شده است. PBD برای ارزیابی اثر 9 متغیر راجع به تولید فیتاز از سوش پروبیوتیک B. subtilis و سه متغیر معنی دار آماری به نامهای گلوکز، عصاره گوشت گاو و فسفات پتاسیم برای مطالعات بهینه سازی بیشتر انتخاب گردید. میزان پنج متغیر برای ماکزیمم تولید فیتاز توسط یک CCD تعیین گردید. مقادیر بهینه برای عوامل از طریق روش شناسی سطح پاسخ RSM به صورت ذیل تعیین گردید: 6.59 gl-1 گلوکز، 6 gl-1 عصاره گوشت گاو، و 2.75 gl-1 پتاسیم فسفات به ترتیب. تولید فیتاز از 2.74 EUml-1 به 46.76 EUml-1 بهبود یافته است یک افزایش 17 برابری را در فعالیت بعد از بهینه سازی نشان داده است.