ترجمه مقاله تقویت تولید فیتاز از یک سوش جدید پروبیوتیک Bacillus Subtilis P6

ترجمه مقاله تقویت تولید فیتاز از یک سوش جدید پروبیوتیک Bacillus Subtilis P6
قیمت خرید این محصول
۲۹,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
تقویت تولید فیتاز از یک سوش جدید پروبیوتیک Bacillus Subtilis P6
عنوان انگلیسی
Enhancement of Phytase Production from a New Probiotic Strain Bacillus subtilis P6
صفحات مقاله فارسی
18
صفحات مقاله انگلیسی
16
سال انتشار
2017
رفرنس
دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله
نشریه
Ijcmas
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده و pdf
فونت ترجمه مقاله
بی نازنین
سایز ترجمه مقاله
14
نوع مقاله
ISI
نوع نگارش
مقالات پژوهشی (تحقیقاتی)
نوع ارائه مقاله
ژورنال
شناسه ISSN مجله
2319-7706
کد محصول
F1382
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن
درج نشده است ☓
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
بیس
نیست ☓
مدل مفهومی
ندارد ☓
پرسشنامه
ندارد ☓
متغیر
دارد ✓
رفرنس در ترجمه
ر داخل متن و انتهای مقاله درج شده است
رشته و گرایش های مرتبط با این مقاله
زیست شناسی، میکروبیولوژی و بیوشیمی
مجله
مجله بین المللی میکروبیولوژی فعلی و علوم کاربردی - International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences
دانشگاه
آزمایشگاه باکتری شناسی، بخش P.G. مطالعات و تحقیقات در علوم زیست شناسی، هند
کلمات کلیدی
فیتاز، پروبیوتیک، بهینه سازی کلاسیک، طراحی Plackett-Burman، بهینه سازی سطح پاسخ
کلمات کلیدی انگلیسی
Phytase - Probiotic - classical optimization - Plackett-Burman Design - Response surface optimization
doi یا شناسه دیجیتال
https://doi.org/10.20546/ijcmas.2017.606.328
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
مواد و روش اجرا
مواد شیمیایی
سوش باکتریایی و تهیه تلقیح آن
بهینه سازی پارامترهای تخمیر با روش یک عامل در هر زمان
بهینه سازی پارامترهای فیزیکی
اثر زمان دسته ای
اثر زمان دسته ای
اثر سن و اندازه تلقیح
اثر pH و درجه حرارت
بهینه سازی پارامترهای تغذیه ای
اثر منابع کربن و منابع نیتروژن
اثر فسفات غیرآلی
بهینه سازی آماری
غربالگری متغیرهای مهم با طراحی Plackett-Burman (یا روش PBD)
بهینه سازی با روش سطح پاسخ یا RSM
روایی سازی مدل آزمایشی
سنجش فیتاز
نتایج و بحث
بهینه سازی با استفاده از شیوه کلاسیک
بهینه سازی آماری
بهینه سازی توسط روش سطح پاسخ
روایی این مدل
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

An integrated classical and statistical optimization approach involving the combination of Placket–Burman design (PBD) and Central Composite Design (CCD) was employed for increasing phytase yield. PBD was used to evaluate the effect of 9 variables related to phytase production from probiotic strain B. subtilis, and three statistically significant variables, namely, glucose, beef extract and potassium phosphate were selected for further optimization studies. The levels of five variables for maximum phytase production were determined by a CCD. The optimum values for the factors were determined via response surface methodology (RSM) as: 6.59 gl-1 of glucose, 6 gl-1 of beef extract and 2.75 gl-1 of potassium phosphate respectively. Phytase production improved from 2.74 EUml-1 to 46.76 EUml-1 indicating 17-fold increase in activity after optimization.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
یک شیوه بهینه سازی کلاسیک و آماری منسجم که دربرگیرنده ترکیب طراحی Placket-Burman یا PBD و طراحی کامپوزیت مرکزی (CCD) برای افزایش بازده فیتاز بکار گرفته شده است. PBD برای ارزیابی اثر 9 متغیر راجع به تولید فیتاز از سوش پروبیوتیک B. subtilis و سه متغیر معنی دار آماری به نامهای گلوکز، عصاره گوشت گاو و فسفات پتاسیم برای مطالعات بهینه سازی بیشتر انتخاب گردید. میزان پنج متغیر برای ماکزیمم تولید فیتاز توسط یک CCD تعیین گردید. مقادیر بهینه برای عوامل از طریق روش شناسی سطح پاسخ RSM به صورت ذیل تعیین گردید: 6.59 gl-1 گلوکز، 6 gl-1 عصاره گوشت گاو، و 2.75 gl-1 پتاسیم فسفات به ترتیب. تولید فیتاز از 2.74 EUml-1 به 46.76 EUml-1 بهبود یافته است یک افزایش 17 برابری را در فعالیت بعد از بهینه سازی نشان داده است.

بدون دیدگاه