ترجمه مقاله تغییر سازمانی ناشی از M&A بین مرزی و سازگاری کارمندان - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تغییر سازمانی ناشی از M&A بین مرزی و سازگاری کارمندان - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۳۵,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
چگونه کارمندان با تغییر سازمانی ناشی از M&A بین مرزی سازگاری حاصل می کنند؟ یک مورد در چین
عنوان انگلیسی
How do employees adapt to organizational change driven by cross-border M&As? A case in China
صفحات مقاله فارسی
20
صفحات مقاله انگلیسی
9
سال انتشار
2014
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
6541
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله
مدیریت کسب و کار، مدیریت استراتژیک، مدیریت عملکرد و مدیریت منابع انسانی
مجله
مجله کسب و کار جهانی - Journal of World Business
دانشگاه
دانشکده مدیریت بازرگانی، دانشگاه ملی سئول، کره
کلمات کلیدی
تغییر سازمانی، M&A بین مرزی، برازش شخص- تغییر (P-C)، مدیریت تغییر، انطباق و سازگاری کارمند، یکپارچگی پس از ادغام
فهرست مطالب
چکیده
1. چارچوب مفهومی و فرضیات
1. 1 شیوه های مدیریت تغییر: آموزش و امنیت شغلی
2. 1 سنجش روانی فوری: برازش ارزش و برازش توانایی
3. 1 واکنش های نگرشی و رفتاری و عملکرد پس از تغییر
4. 1 فرایند کلی سازگاری و انطباق پس از تغییر
2. روشها
1. 2 محیط و نمونه تحقیق
2. 2 معیارها
1. 2. 2 آموزش
2. 2. 2 امنیت شغلی
3. 2. 2 برازش ارزش و برازش توانایی
4. 2. 2 انتظار تغییر مثبت
5. 2. 2 حمایت رفتاری از تغییر
6. 2. 2 عملکرد پس از تغییر
3. نتایج
1. 3 مدلهای ساختاری فرضی و جایگزین
2. 3 تست فرضیه
4. بحث
1. 4 معانی و مفاهیم نظری
2. 4 ربط مدیریت
3. 4 محدودیت های مطالعه و جهات تحقیق آتی
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Globalization has encouraged merger and acquisitions (M&As) across countries. We propose a theoretical model that explains the process through which employees adapt to changes introduced by cross-border M&As. Empirical analyses based on 174 Chinese employees who experienced an unexpected M&A initiated by a Western company suggest that the relationship between change management practices (i.e., provision of training and assurance of job security) and post-change performance is mediated by employees’ person–change (P–C) fit perceptions. Integrating the quantitative results with interviews, we further theorize that underlying cultural dynamics (e.g., collectivism and Confucian doctrines) drive change-related attitudes and behavior among Chinese employees.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
جهانی شدن ادغام و خرید یا تملیک (M&A) در میان کشورها را تشویق کرده است. در اینجا یک مدل نظری پیشنهاد می کنیم که در مورد فرایند سازگاری و انطباق کارمندان با تغییرات ناشی از M&Aبین مرزی توضیح می دهد. تحلیل های تجربی بر مبنای 174 کارمند چینی که یک M&A غیر منتظره شروع شده توسط شرکت غربی تجربه کردند، نشان می دهد که رابطه بین شیوه های مدیریت تغییر ( به عبارتی تامین آموزش و تضمین امنیت شغلی)و عملکرد پس از تغییر با ادراکات برازش شخص- تغییر کارمندان (P-C) وساطت می شود. با ادغام نتایج کمی با مصاحبه ها، فرض می کنیم پویایی و دینامیکی فرهنگی پایه ( مثلاً جمع گرایی و اصول Confucian) محرک نگرشهای مرتبط با تغییر و رفتار میان کارمندان چینی می باشند.

بدون دیدگاه