تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله تغییر سازمانی ناشی از M&A بین مرزی و سازگاری کارمندان – نشریه الزویر

عنوان فارسی: چگونه کارمندان با تغییر سازمانی ناشی از M&A بین مرزی سازگاری حاصل می کنند؟ یک مورد در چین
عنوان انگلیسی: How do employees adapt to organizational change driven by cross-border M&As? A case in China
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 9 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 20
سال انتشار : 2014 نشریه : الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 6541 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 735.18Kb
رشته های مرتبط با این مقاله: مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله: مدیریت کسب و کار، مدیریت استراتژیک، مدیریت عملکرد و مدیریت منابع انسانی
مجله: مجله کسب و کار جهانی - Journal of World Business
دانشگاه: دانشکده مدیریت بازرگانی، دانشگاه ملی سئول، کره
کلمات کلیدی: تغییر سازمانی، M&A بین مرزی، برازش شخص- تغییر (P-C)، مدیریت تغییر، انطباق و سازگاری کارمند، یکپارچگی پس از ادغام
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه نشده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

1. چارچوب مفهومی و فرضیات

1. 1 شیوه های مدیریت تغییر: آموزش و امنیت شغلی

2. 1 سنجش روانی فوری: برازش ارزش و برازش توانایی

3. 1 واکنش های نگرشی و رفتاری و عملکرد پس از تغییر

4. 1 فرایند کلی سازگاری و انطباق پس از تغییر

2. روشها

1. 2 محیط و نمونه تحقیق

2. 2 معیارها

1. 2. 2 آموزش

2. 2. 2 امنیت شغلی

3. 2. 2 برازش ارزش و برازش توانایی

4. 2. 2 انتظار تغییر مثبت

5. 2. 2 حمایت رفتاری از تغییر

6. 2. 2 عملکرد پس از تغییر

3. نتایج

1. 3 مدلهای ساختاری فرضی و جایگزین

2. 3 تست فرضیه

4. بحث

1. 4 معانی و مفاهیم نظری

2. 4 ربط مدیریت

3. 4 محدودیت های مطالعه و جهات تحقیق آتی

نمونه متن انگلیسی

Abstract

Globalization has encouraged merger and acquisitions (M&As) across countries. We propose a theoretical model that explains the process through which employees adapt to changes introduced by cross-border M&As. Empirical analyses based on 174 Chinese employees who experienced an unexpected M&A initiated by a Western company suggest that the relationship between change management practices (i.e., provision of training and assurance of job security) and post-change performance is mediated by employees’ person–change (P–C) fit perceptions. Integrating the quantitative results with interviews, we further theorize that underlying cultural dynamics (e.g., collectivism and Confucian doctrines) drive change-related attitudes and behavior among Chinese employees.

نمونه متن ترجمه

چکیده

جهانی شدن ادغام و خرید یا تملیک (M&A) در میان کشورها را تشویق کرده است. در اینجا یک مدل نظری پیشنهاد می کنیم که در مورد فرایند سازگاری و انطباق کارمندان با تغییرات ناشی از M&Aبین مرزی توضیح می دهد. تحلیل های تجربی بر مبنای 174 کارمند چینی که یک M&A غیر منتظره شروع شده توسط شرکت غربی تجربه کردند، نشان می دهد که رابطه بین شیوه های مدیریت تغییر ( به عبارتی تامین آموزش و تضمین امنیت شغلی)و عملکرد پس از تغییر با ادراکات برازش شخص- تغییر کارمندان (P-C) وساطت می شود. با ادغام نتایج کمی با مصاحبه ها، فرض می کنیم پویایی و دینامیکی فرهنگی پایه ( مثلاً جمع گرایی و اصول Confucian) محرک نگرشهای مرتبط با تغییر و رفتار میان کارمندان چینی می باشند.