ترجمه مقاله بررسی اثرات سیستم کنترل مدیریت بر روی رفتارهای غیر اخلاقی - نشریه امرالد

ترجمه مقاله بررسی اثرات سیستم کنترل مدیریت بر روی رفتارهای غیر اخلاقی - نشریه امرالد
قیمت خرید این محصول
۴۱,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
بررسی اثرات سیستم کنترل مدیریت بر روی رفتارهای غیر اخلاقی
عنوان انگلیسی
Effects of the management control system in unethical behaviors
صفحات مقاله فارسی
37
صفحات مقاله انگلیسی
24
سال انتشار
2019
رفرنس
دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله
نشریه
امرالد - Emerald
فرمت مقاله انگلیسی
pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش
فرمت ترجمه مقاله
pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش
فونت ترجمه مقاله
بی نازنین
سایز ترجمه مقاله
14
نوع مقاله
ISI
نوع نگارش
مقالات پژوهشی (تحقیقاتی)
نوع ارائه مقاله
ژورنال
پایگاه
اسکوپوس
شناسه ISSN مجله
2531-0488
کد محصول
10478
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن
ترجمه شده است ✓
ضمیمه
ندارد
بیس
است ✓
مدل مفهومی
دارد ✓
پرسشنامه
دارد ✓
متغیر
دارد ✓
رفرنس در ترجمه
در داخل متن و انتهای مقاله درج شده است
رشته و گرایش های مرتبط با این مقاله
مدیریت، مدیریت اجرایی، مدیریت عملکرد و مدیریت استراتژیک
مجله
مجله مدیریت RAUSP
دانشگاه
دانشگاه فدرال پارانا، برزیل
کلمات کلیدی
عدالت سازمانی، ایجاد کسری عمدی در بودجه، دستکاری داده ها، سیستم کنترل مدیریت، رفتارهای غیر اخلاقی
کلمات کلیدی انگلیسی
Organizational justice - Budgetary slack - Data manipulation - Management control system - Unethical behaviors
doi یا شناسه دیجیتال
https://doi.org/10.1108/RAUSP-06-2018-0036
فهرست مطالب
چکیده
1. مقدمه
2. چارچوب نظری پژوهش
2. 1. ادراک عدالت سازمانی در سیستم کنترل مدیریت
2. 2. رفتار غیر اخلاقی: ایجاد کسری عمدی در بودجه و دستکاری داده ها
2. 3. پژوهش لانگوین و مندوزا (2012 )
3. روش شناسی پژوهش
4. توضیحات و تجزیه و تحلیل نتایج
4. 1. تجزیه و تحلیل توصیفی
4. 2. مدل اندازه گیری
4. 3. مدل ساختاری و آزمودن فرضیه ها
5. نتیجه گیری
5. 1. مفاهیم نظری
5. 2. مفاهیم عملی
5. 3. محدودیت ها و / یا مطالعات تحقیقاتی آینده
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Purpose – This study investigates which dimensions of the management control system (MCS) increase the perception of organizational justice and reduce unethical behavior in the perception of managers. The purpose of this paper is to validate the theoretical model of the study of Langevin and Mendoza (2012), testing the theoretical hypotheses formulated by the authors. Design/methodology/approach – A survey was performed in companies listed among the Best and Largest of Exame Magazine, and the sample is composed of 102 respondents of the research, which consists of 41 assertions. Findings – The results of the structural equation modeling show that the definition of objectives increases the perception of procedural justice, but the same was not observed regarding the remuneration of the managers. Likewise, disregarding aspects that are uncontrollable by managers in performance evaluation does not lead to the perception of procedural and distributive justice. However, feedback quality leads to the understanding that the MCS is fair. Perception of procedural and distributive justice was also observed in the use of multiple measures of performance by the company. Research limitations/implications – Other factors that have not been investigated may interfere with and contribute to the reduction of unethical behavior (budget slack and data manipulation). Originality/value – The only variable that interferes in the reduction of unethical behavior is feedback quality. The non-confirmation of all the hypotheses instigates the replication of the research in other contexts for empirical validation of the theoretical model of Langevin and Mendoza (2012).

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
هدف – پژوهش حاضر بررسی می نماید که کدام ابعاد سیستم کنترل مدیریت (MCS ) ادراک عدالت سازمانی را افزایش داده و از رفتار غیر اخلاقی در ادراک مدیران می کاهند. هدف از این مقاله اعتباربخشی به مدل نظری پژوهش لانگوین و مندوزا (2012 )، و آزمودن فرضیه های نظری مطرح شده توسط نویسندگان مقاله است.
طرح پژوهش/ روش شناسی/ رویکرد پژوهش- یک نظرسنجی از شرکت های فهرست شده در مجله بهترین و بزرگترین بررسی انجام شد و جامعه آماری نمونه متشکل از 102 پاسخ دهنده به این پژوهش بود، که شامل 41 مدعی می شدند.
یافته ها - نتایج این مدلسازی ساختاری معادله نشان می دهد که تعریف اهداف، ادراک عدالت رویه ای را افزایش می دهد، ولی با توجه پاداش مدیران شاهد افزایش یکسان آن نیستیم. به همین ترتیب، صرف نظر از جنبه هایی که در ارزیابی عملکرد توسط مدیران غیرقابل کنترل هستند، این امر به ادراک عدالت رویه ای و توزیعی منتهی نمی شود. با این حال، بازخورد کیفیت منجر به درک این قضیه می شود که سیستم کنترل مدیریتMCS منصفانه است. ادراک عدالت رویه ای و توزیعی همچنین در استفاده شرکت از معیارهای چندگانه کارایی مشاهده شده است.
محدودیت ها/ پیامدهای تحقیق - عوامل دیگری که مورد بررسی قرار نگرفته اند ممکن است در کاهش رفتار های غیر اخلاقی مداخله یا مشارکت نمایند ( ایجاد کسری عمدی در بودجه و دستکاری داده ها )
اصالت / اعتبار پژوهش - تنها متغیری که در کاهش رفتار غیر اخلاقی دخالت می کند، کیفیت بازخورد است. عدم اثبات همه فرضیه ها، تکرار این پژوهش را در زمینه های دیگر به منظور اعتبار سنجی تجربی مدل نظری لنگوین و مندوزا (2012 ) می طلبد.