ترجمه مقاله بهینه ‌سازی دوام و عمر مفید بتن حاوی متاکائولین با استفاده از تحلیل آماری - نشریه الزویر

ترجمه مقاله بهینه ‌سازی دوام و عمر مفید بتن حاوی متاکائولین با استفاده از تحلیل آماری - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۳۵,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
بهینه ‌سازی دوام و عمر مفید بتن حاوی متاکائولین با استفاده از تحلیل آماری
عنوان انگلیسی
Optimizing the durability and service life of self-consolidating concrete containing metakaolin using statistical analysis
صفحات مقاله فارسی
22
صفحات مقاله انگلیسی
10
سال انتشار
2015
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
8042
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی عمران
گرایش های مرتبط با این مقاله
سازه و مدیریت ساخت
مجله
ساخت و ساز و مصالح ساختمانی - Construction and Building Materials
دانشگاه
گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی و علوم کاربردی، دانشگاه نیوفاندلند، کانادا
کلمات کلیدی
بتن خودمحور، متاکاولین، سرباره، دود سیلیکا، طول عمر، نفوذ پذیری کلرید، عمر خدمات، بهينه سازی، تحلیل آماری
فهرست مطالب
چکیده
1. مقدمه
2. اهمیت تحقیق
3.روش تجربی
3.1. مواد و روش ها
3.2. طراحی مخلوط و نسبت SCC با استفاده از روش CCD
4. روش عددی
4.1. پیش‌بینی عمر با استفاده از قانون انتشار فیک
4.2. تجزیه‌وتحلیل آماری و روش بهینه‌سازی عددی
5. نتایج و بحث ها
5.1. تست نفوذپذیری کلراید سریع (RCPT)
5.1.1. اثر نسبت مخلوط به RCPT
5.1.2. اثر RCPT
5.2. ضریب نفوذ کلراید (Da)
5.3. زمان شروع خوردگی
5.3.1. اثر به عمل آوردن در زمان شروع خوردگی
5.3.2. اثر نسبت مخلوط SCC به زمان شروع خوردگی
5.4. بهینه‌سازی ترکیب SCC و اعتبارسنجی مدل ها
5.5 . مقایسه مخلوط بهینه SCC حاوی MK، مخلوط های دیگر SCM و مخلوط NC
5.6. رابطه RCPT و ضریب انتشار کلراید
6. نتیجه‌گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

This paper utilizes the statistical design of experiments approach to optimize the mixture design of selfconsolidating concrete (SCC) incorporating metakaolin (MK). The factors studied were total binder content, percentage of MK, water-to-binder ratio, and curing conditions. The results obtained from the developed statistical models were exploited to determine the most significant factors affecting the chloride permeability and the expected service life (calculated using Fick’s second law of diffusion) of the tested mixtures. The developed models were also used to optimize the level of each response variable to minimize the chloride permeability, and to maximize the expected service life of the developed high performance SCC mixture. The results yielded an optimum SCC mixture with MK which achieved the lowest chloride permeability compared to counterpart SCC mixtures containing fly ash, slag, and silica fume. The results also showed that MK replacement proved to be the most significant variable affecting the chloride permeability, decline of permeability over time, and the service life of the tested mixtures.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
این مقاله با استفاده از رویکرد طراحی آماری آزمایش‌ها را برای بهینه‌سازی مخلوط بتن خودمتراکم (SCC) با استفاده از متاکائولین (MK) انجام می¬دهد. فاکتورهای موردمطالعه شامل محتوای کل ماده اتصال‌دهنده، درصد MK، نسبت آب به ماده اتصال‌دهنده و شرایط رطوبتی بوده است. نتایج به‌دست‌آمده از مدل‌های آماری توسعه‌یافته برای تعیین مهم‌ترین عوامل مؤثر بر نفوذپذیری کلر و عمر مورد انتظار (با استفاده از قانون دوم انتشار فیک) مخلوط مورد آزمایش قرار گرفت. مدل‌های توسعه‌یافته نیز برای بهینه‌سازی سطح هر متغیر پاسخی برای به حداقل رساندن نفوذپذیری کلرید و به حداکثر رساندن عمر مفید است. از مخلوط SCC انتظار می‌رود با کارایی بالا، نتایج را در یک ترکیب بهینه را با MK به دست آورد. این نوع مخلوط پایین‌ترین میزان نفوذپذیری کلر را در مقایسه با مخلوط SCC، مخلوط حاوی خاکستر، سرباره و سیلیکا دارد. نتایج نشان داده است که جایگزینی MK به‌عنوان مهم‌ترین متغیر تأثیرگذار بر نفوذپذیری کلر، کاهش نفوذپذیری در طول زمان و عمر مفید مخلوط آزمایش‌شده است.