ترجمه مقاله ارتباط ابعاد استفاده از رسانه های اجتماعی با عملکرد شغلی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ارتباط ابعاد استفاده از رسانه های اجتماعی با  عملکرد شغلی - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۲۹,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
ارتباط ابعاد استفاده از رسانه های اجتماعی با عملکرد شغلی: نقش سرمایه اجتماعی
عنوان انگلیسی
Linking dimensions of social media use to job performance: The role of social capital
صفحات مقاله فارسی
41
صفحات مقاله انگلیسی
25
سال انتشار
2015
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد ✓
کد محصول
F973
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن
ترجمه شده است ✓
رشته های مرتبط با این مقاله
مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله
نوآوری تکنولوژی، مدیریت فناوری اطلاعات، مدیریت کسب و کار و مدیریت منابع اطلاعاتی
مجله
مجله سیستم های اطلاعات استراتژیک - The Journal of Strategic Information Systems
دانشگاه
دانشکده بازرگانی رو، دانشگاه دالوشی، کانادا
کلمات کلیدی
رسانه های اجتماعی، استفاده از فناوری اطلاعات، سرمایه اجتماعی، عملکرد شغلی فردی، استفاده ها و لذت ها، استفاده لذت جویانه از فناوری
doi یا شناسه دیجیتال
https://doi.org/10.1016/j.jsis.2015.03.001
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
اهمیت زمینه استفاده
استفاده از رسانه های اجتماعی، سرمایه اجتماعی و عملکرد شغلی
مرور منابع و مدل تحقیق
سه بعد استفاده از رسانه های اجتماعی
سه بعد سرمایه اجتماعی
عملکرد شغلی
روش تحقیق
زمینه تحقیق
تعریف ساختار و توسعه ایتم اولیه
پاسخ گویان
اعتبار سنجی اندازه گیری
پایایی پیوستگی درونی
روایی افتراقی
اریبی روش مشترک
یافته ها
متغیر های شاهد
روابط واسطه ای
بحث
مسائل سرمایه اجتماعی
تاکید بر شیوه استفاده از رسانه های اجتماعی
آیا استفاده لذت جویانه از رسانه های اجتماعی در محیط کار خوب است یا بد؟
پیامد های مدیریتی بیشتر
محدودیت ها
نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Organizations are increasingly adopting new technologies, such as social media, that afford employees a repertoire of uses not simply focused on work, but also on socialization and entertainment. Knowledge regarding the impact of such diverse technologies on job performance, however, is currently limited. This study adopts a technology use lens to study the effect of three categories of social media use – social, hedonic, and cognitive – on job performance, as mediated by three dimensions of social capital. The research was conducted via a large-scale survey within a multinational Information Technology company. Social and cognitive uses of technology were empirically shown to have a positive, albeit indirect, effect on employees’ routine and innovative job performance. Hedonic use of the technology, while having a direct negative impact on routine performance was shown to positively contribute to the development of social ties, leading to a mitigating positive influence on innovative performance. This interesting positive side of hedonic use, along with all findings from our study, are discussed and used to offer insights to future research and practice.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
سازمان ها به طور روز افزونی فناوری های جدید نظیر رسانه های اجتماعی را اتخاذ می کنند که این رسانه های اجتماعی مجموعه ای از کاربرد ها هم از نظر تمرکز واقعی بر کار و هم از نظر جامعه پذیری و سرگرمی برای کارکنان سازمان ها فراهم می کند. با این حال در حال حاضر دانش و اطلاعات مربوط به تاثیر این فناوری های متنوع بر روی عملکرد شغلی محدود می باشد. این مطالعه برای بررسی اثر سه مقوله از کاربرد رسانه های اجتماعی- اجتماعی، لذت جویانه و شناختی- بر روی عملکرد شغلی که به طور غیر مستقیم توسط سه بعد سرمایه اجتماعی تحت تاثیر قرار می گیرد ،یک دیدگاه استفاده از فناوری را در دستور کار خود قرار داده است. این مطالعه از طریق یک نظر سنجی بزرگ مقیاس در یک شرکت فناوری اطلاعات چند ملیتی انجام پذیرفت. نتایج نشان داد که استفاده های اجتماعی و شناختی فناوری از نظر تجربی، تاثیری مثبت اگرچه غیر مستقیم بر روی عملکرد شغلی نوآورانه و عادی کارکنان داشت. استفاده لذت جویانه از فناوری ضمن داشتن یک تاثیر مستقیم منفی بر عملکرد عادی کارکنان، نقش مثبتی نیز در توسعه پیوند های جتماعی داشته و منجر به اثر مثبت کاهشی بر روی عملکرد نواورانه می شود. این بعد مثبت و جالب استفاده لذت جویانه همراه با همه یافته های حاصل از این مطالعه مورد بحث قرار گرفته و برای ارایه اطلاعات و دیدگاه هایی جهت تحقیقات و اقدامات آینده استفاده می شود.

بدون دیدگاه