ترجمه مقاله مسئولیت اجتماعی شرکتی و تئوری سازمانی - نشریه Academic Journals

ترجمه مقاله مسئولیت اجتماعی شرکتی و تئوری سازمانی - نشریه Academic Journals
قیمت خرید این محصول
۲۹,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
مسئولیت اجتماعی شرکتی و تئوری سازمانی: دیدگاه های جدید در مدیریت خصوصی
عنوان انگلیسی
Corporate Social Responsibility and institutional theory: new perspectives on private governance
صفحات مقاله فارسی
22
صفحات مقاله انگلیسی
26
سال انتشار
2012
رفرنس
دارد
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
نشریه
Academic Journals
کد محصول
f275
دانشگاه
دانشکده تجارت و اقتصاد، برلین، آلمان
رشته های مرتبط با این مقاله
مدیریت
کلمات کلیدی
مسئوليت اجتماعی گروهی، نظارت گروهی، اقتصاد سياسی سازمان، گسترش فرامليتی، بين الملل سازی، گوناگونی سرمايه داری
گرایش های مرتبط با این مقاله
مدیریت کسب و کار، مدیریت بازرگانی، مدیریت عملکرد و مدیریت استراتژیک
مجله
بازنگری اجتماعی و اقتصادی - Socio-Economic Review
فهرست مطالب

مسئوليت اجتماعي شركتي وتئوری سازماني
1- مسئوليت اجتماعي شركتي و ناديده گرفتن سازمان ها
2-مسئوليت اجتماعي شركتي به عنوان رابطي بين اشتغال وجامعه
3-پويايي سازمان مسئوليت اجتماعي شركتي: موضوعات پديدار شده
1-3منشا تاریخی وسياسي مسئوليت اجتماعي شركتي
2-3مقايسه مسئوليت اجتماعي شركتي: نقش تمايز سازماني
3-3مسئوليت اجتماعي شركتي به عنوان موسسه اي ازدولت فرامليتي
4- عنصر جديدی ازمسوليت پذيری :ارزيابی مجدد شركتهای عمومی وخصوصی گذشته
4-1- از یک 'Inside Job' به 'occupywallst.org'
4-2- از تحقيقات شخصي به سمت علوم سياسي و گذشته
5.نتيجه گيری

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی

مسئوليت اجتماعي شركتي وتئوري سازماني:
ديدگاههاي جديد درزمينه نظارت خصوصي استفن برامر، گرگوری جكسون، ديرك متن مسئوليت اجتماعي شركتي يكي از گسترده ترين موضوعات در ادبيات تجاري مي باشد اما آن نقش سازمان ها را ناديده گرفته است. در اين مقاله مقدماتي كه در رابطه باموضوعات خاص اجتماعي – اقتصادي مي باشد به بررسي نقش احتمالي تئوري سازماني در فهم(مسئوليت اجتماعي شركتي )به عنوان يك روش نظارتي پرداخته مي شود.در اين مقاله پيشنهاد مي شودكه به بررسي تاريخچه(مسئوليت اجتماعي شركتي )درفعاليت هاي داوطلبانه شركتها وفهم تصريح كننده هاي بزرگ تر تاريخي وسياسي در رابطه با اينكه شركت ها به چه شكلي وظايف اجتماعي را برعهده مي گيرند بپردازيم. از لحاظ تاريخي ،مفهوم (مسئوليت اجتماعي شركتي ) درنگاه شكست بيشتر شكل عادي سازمان يافته منسجم اجتماعي در بازارهاي اقتصادي ليبرال ارائه شد. در حالي كه مسئوليت اجتماعي شركتي ارتباط زيادي باسازمان هاي رسمي شركتهاي دارنده سرمايه يا واسطان دولت دراقتصادهاي پيشرفته ديگر دارد. تنش بين كار آفرينان وچندين دارنده سرمايه مسئوليت اجتماعي شركتي به سطوح فرامليتي نيز گسترش يافته،درجايي كه شكل ومفهوم مسئوليت اجتماعي شركتي كاملا باهم متعارض هستند.
از اين رو تحقيقات وشيوه هاي مسئوليت اجتماعي شركتي برپايه تناقض اصلي بين مفهوم ليبرال مشاركت داوطلبانه ويك مفهوم ضمني متضادي ازمسئوليت هاي اجتماعي ضروري قرار دارند. به نظر ميرسد كه تئوري سازماني يك مسير نويد بخشي براي مشخص كردن اينكه چطور مرزهاي بين شركت وجامعه به روش هاي متفاوتي ساخته مي شود، باشد واين تئوري باعث فهم بهترما از كارايي مسئوليت اجتماعي شركتي در زمينه هاي گسترده تر سازماني نظارت اقتصادي مي شود.

نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی

Corporate Social Responsibility (CSR) has become a pervasive topic in the business literature, but has largely neglected the role of institutions. This introductory article to the Special Issue of Socio-Economic Review examines the potential contributions of institutional theory to understanding CSR as a mode of governance. This perspective suggests going beyond grounding CSR in the voluntary behaviour of companies, and understanding the larger historical and political determinants of whether and in what forms corporations take on social responsibilities. Historically, the prevailing notion of CSR emerged through the defeat of more institutionalized forms of social solidarity in liberal market economies. Meanwhile, CSR is more tightly linked to formal institutions of stakeholder participation or state intervention in other advanced economies. The tensions between business-driven and multi-stakeholder forms of CSR extend to the transnational level, where the form and meaning of CSR remain highly contested. CSR research and practice thus rest on a basic paradox between a liberal notion of voluntary engagement and a contrary implication of socially binding responsibilities. Institutional theory seems to be a promising avenue to explore how the boundaries between business and society are constructed in different ways, and improve our understanding of the effectiveness of CSR within the wider institutional field of economic governance.


بدون دیدگاه