تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

دانلود ترجمه مقاله تاثیر معیارهای پیمانکاران بر موفقیت پروژه ساخت و ساز – نشریه الزویر

عنوان فارسی: تاثیر معیارهای پیمانکاران بر موفقیت پروژه ساخت و ساز: ارزیابی پس از ساخت
عنوان انگلیسی: The impact of contractors’ attributes on construction project success: A post construction evaluation
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 10 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 26
سال انتشار : 2013 نشریه : الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : ۴۶۴۱ رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 597.31Kb
رشته های مرتبط با این مقاله: مهندسی عمران و معماری
گرایش های مرتبط با این مقاله: مدیریت ساخت، مدیریت پروژه و ساخت
مجله: مجله بین المللی مدیریت پروژه
دانشگاه: دانشکده مکانیک، هوا و فضا، و مهندسی عمران، دانشگاه منچستر، انگلستان
کلمات کلیدی: موفقیت پروژه ساخت و ساز، انتخاب پیمانکار، عملکرد پروژه
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

۱ مقدمه

۲ موفقیت پروژه

۳ مفهوم CSF

۴ معیارهای موفقیت پیمانکاران در ساخت و ساز

۵ روش تحقیق

۶ تحلیل داده ها و نتایج

۷ بحث راجع به نتایج تحلیل عاملی

۱ ۷ سلامت، ایمنی و کیفیت

۲ ۷ عملکرد گذشته (مولفه ۲)

۳ ۷ محیط ( مولفه ۳)

۴ ۷ جنبه های فنی و مدیریت ( مولفه ۴)

۵ ۷ منابع (مولفه ۵)

۶ ۷ سازمان ( مولفه ۶)

۷ ۷ تجربه (مولفه ۷)

۸ ۷ اندازه / تیپ پروژه های قبلی ( مولفه ۸)

۹ ۷ فاینانس (مولفه ۹)

۸ تحلیل رگرسیون عوامل موفقیت پایه

۹ توسعه مدلها

۱۰ بحث و نتایج رگرسیون

۱۱ نتایج

نمونه متن انگلیسی

 Abstract

The success of construction projects is a fundamental issue for most governments, users and communities. In the literature that deals with construction project success and causes of time and cost overruns in the construction industry, there is some literature that highlights the role of the contractors in project success. While most studies rank contractors’ success attribute from tendering, prequalification, and a long term historical perception perspective, this paper aims to study the impact of contractors’ attributes on project success from a post construction evaluation perspective to identify what critical success factors (CSFs) that greatly impact the success of project. In an attempt to understand and investigate this impact, a questionnaire survey is used to establish construction professionals’ perception of CSFs of contractors that greatly impact on the success of construction projects. Factor analysis reveals nine underlying clusters namely :(i) safety and quality; (ii) past performance; (iii) environment; (iv) management and technical aspects; (v) resource; (vi) organisation; (vii) experience; (viii) size/type of pervious projects; and (ix) finance. Logistic regression techniques were used to develop models that predict the probability of project success. Factors such as turnover history, quality policy, adequacy of labour and plant resources, waste disposal, size of past projects completed, and company image are the most significant factors affecting projects success. Assuming that project success is repeatable, these findings provide clear understanding of contractors’ performance and could potentially enhance existing knowledge of construction project success.

نمونه متن ترجمه

چکیده

برای اکثر دولت ها، کاربران و جوامع، موفقیت پروژه های ساخت و ساز، یک مسئله بنیادی به شمار می رود. در پژوهشی که با موفقیت پروژه ساخت و ساز و علل تجاوز زمانی و هزینه در صنعت ساخت و ساز سرو کار دارد، مواردی وجود دارد که نقش پیمانکاران در موفقیت پروژه را روشن می کند. هرچند اکثر مطالعات معیار موفقیت پیمانکاران را از دیدگاههای مناقصه، پیش صلاحیت و ادراک تاریخی بلند مدت رتبه بندی می کنند، اما هدف این مقاله، مطالعه تاثیر معیارهای پیمانکاران بر موفقیت پروژه از دیدگاه پس ارزیابی ساخت و ساز جهت شناسایی عوامل بحرانی موفقیت (CSF) تاثیرگذار بر موفقیت پروژه می باشد. در تلاش برای شناخت و پژوهش این تاثیر، از بررسی پرسشنامه برای تعیین ادراک متخصصین حرفه ای ساخت و ساز در مورد CSF پیمانکاران استفاده گردید که تاثیر زیادی بر موفقیت پروژه های ساخت و ساز می گذارد. تحلیل عاملی نه خوشه پایه نشان می دهد: (۱) ایمنی و کیفیت؛ (۲) عملکرد گذشته؛ (۳) محیط؛ (۴) جنبه های فنی و مدیریت ؛ (۵) منابع؛ (۶) سازمان؛ (۷) تجربه؛ (۸) اندازه/ تیپ پروژه های قبلی و(۹) فاینانس. از تکنیک های رگرسیون لوجیستیک برای توسعه مدلهایی استفاده گردید که احتمال موفقیت پروژه را پیش بینی می کنند. عواملی نظیر تاریخچه فروش، سیاست یا خط مشی کیفیت، کفایت نیروی انسانی و منابع کارخانه، امحاء پسماند پروژه های گذشته تکمیل شده، و تصویر شرکت، مهمترین عوامل اثرگذار بر موفقیت پروژه ها می باشند. با فرض قابلیت تکرار موفقیت پروژه، یافته های بدست آمده درک و شناخت روشنی از عملکرد پیمانکاران فراهم نموده و قادر به بهبود دانش موجود راجع به موفقیت پروژه ساخت و ساز می باشند.