مقاله با پاورپوینت مدیریت فناوری اطلاعات

دانلود ترجمه مقالات به همراه پاورپوینت رشته مدیریت فناوری اطلاعات
ترجمه مقاله بازاریابی در یک دنیای دیجیتالی داده-محور - نشریه الزویر

ترجمه مقاله بازاریابی در یک دنیای دیجیتالی داده-محور - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۶۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 22
ترجمه مقاله مطالعه نسبی هوش هیجانی در یادگیری خودمحور - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مطالعه نسبی هوش هیجانی در یادگیری خودمحور - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۵۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 8
ترجمه مقاله نقش مرکز داده های سبز در مدل توسعه منابع انسانی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله نقش مرکز داده های سبز در مدل توسعه منابع انسانی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۷۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 21