مقالات ترجمه شده رشته علوم آزمایشگاهی

لیست مقالات ترجمه شده رشته علوم آزمایشگاهی
ترجمه مقاله موفقیت لقاح آزمایشگاهی و عوامل مرتبط با آن

ترجمه مقاله موفقیت لقاح آزمایشگاهی و عوامل مرتبط با آن

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله تست‌ های آزمایشگاهی مواد مخدر تجویزی - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله تست‌ های آزمایشگاهی مواد مخدر تجویزی - نشریه اشپرینگر

  • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله تاثیر اسانس های روغنی و اجزای آنها روی تخمیر میکروبی سیرابی

ترجمه مقاله تاثیر اسانس های روغنی و اجزای آنها روی تخمیر میکروبی سیرابی

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 14