مقالات ترجمه شده رشته فیزیک هسته ای

لیست مقالات ترجمه شده رشته فیزیک هسته ای
ترجمه مقاله مقایسه داده های هسته ای تولید 64Cu با استفاده از شتاب دهنده توسط کد TALYS 1.0

ترجمه مقاله مقایسه داده های هسته ای تولید 64Cu با استفاده از شتاب دهنده توسط کد TALYS 1.0

  • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله کنترل صف آرایی ربات و جستجو با روش پنل بلادرنگ - نشریه IEEE

ترجمه مقاله کنترل صف آرایی ربات و جستجو با روش پنل بلادرنگ - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 16
دانلود ترجمه مقاله اثر تخلیه کرونا بر ریزساختار پوستی - مجله IEEE

دانلود ترجمه مقاله اثر تخلیه کرونا بر ریزساختار پوستی - مجله IEEE

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 9