مقالات ترجمه شده ارزان طراحی صنعتی

خرید مقالات ترجمه شده ارزان رشته طراحی صنعتی
ترجمه مقاله فرآیند طراحی با ادغام DEMATEL و روش های ANP - نشریه IEEE

ترجمه مقاله فرآیند طراحی با ادغام DEMATEL و روش های ANP - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله چارچوب مفهومی برای طراحی ارزش-محور و مهندسی سیستم ها - نشریه الزویر

ترجمه مقاله چارچوب مفهومی برای طراحی ارزش-محور و مهندسی سیستم ها - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 19