مقالات ترجمه شده ارزان دندانپزشکی

خرید مقالات ترجمه شده ارزان رشته دندانپزشکی
ترجمه مقاله ریسک های عفونی برای کاشت های دهانی - نشریه وایلی

ترجمه مقاله ریسک های عفونی برای کاشت های دهانی - نشریه وایلی

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2002
صفحات انگلیسی: 19
صفحات فارسی: 33
ترجمه مقاله اثرات ضد قارچی ماده پوشش بهساز بافت با فوتوکاتالیست TiO2 - نشریه J-Stage

ترجمه مقاله اثرات ضد قارچی ماده پوشش بهساز بافت با فوتوکاتالیست TiO2 - نشریه J-Stage

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 9
ترجمه مقاله روش جراحی استئوتومی راموس داخل دهانی عمودی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله روش جراحی استئوتومی راموس داخل دهانی عمودی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله تجربه پوسیدگی دندان در کودکان پیش دبستانی - نشریه Ncbi

ترجمه مقاله تجربه پوسیدگی دندان در کودکان پیش دبستانی - نشریه Ncbi

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 7