مقالات ترجمه شده ارزان حقوق

خرید مقالات ترجمه شده ارزان رشته حقوق
ترجمه مقاله حقوق بشر بین المللی در یک افق محیطی - نشریه Oxford Journals

ترجمه مقاله حقوق بشر بین المللی در یک افق محیطی - نشریه Oxford Journals

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله محول نمودن، اختیار قانونی و مسئولیت

ترجمه مقاله محول نمودن، اختیار قانونی و مسئولیت

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 18
صفحات فارسی: 25
ترجمه مقاله برابری ازدواج و میراث های تاریخی فمینیسم

ترجمه مقاله برابری ازدواج و میراث های تاریخی فمینیسم

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 8
ترجمه مقاله ازدواج، خویشاوندان سببی و جرم - نشریه وایلی

ترجمه مقاله ازدواج، خویشاوندان سببی و جرم - نشریه وایلی

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 27
صفحات فارسی: 34
ترجمه مقاله از اصلاحات به کالج

ترجمه مقاله از اصلاحات به کالج

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 24
ترجمه مقاله تحقیق در مورد اقدامات تکنیکی قانونی حسابداری قانونی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تحقیق در مورد اقدامات تکنیکی قانونی حسابداری قانونی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 8